Δροσοπούλου 22 Κυψελη, 210 8235050, 8235180, 8235606 8235620 φαξ 8235002
e-mail: info@nstr.gr
Website: www.nstr.gr