Ψυχοθεραπευτικός Σταθμός «ακρόαση»
Ερμού 25, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 275058, 23920 51536, 6937 304599

Η Ελένη Α. Πατήλα ολοκλήρωσε τις πτυχιακές της σπουδές στη Ψυχολογία, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ με κατεύθυνση τη Κοινωνική - Κλινική Ψυχολογία. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο συνέχισε τις σπουδές της με την ειδίκευση στην Οικογενειακή- Συστημική Θεραπεία. Παρακολούθησε το τετραετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Κέντρο Οικογενειακής Θεραπείας Θεσσαλονίκης, μέλους του «Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου εκπαίδευσης και επίβλεψης στη Συστημική» (EFTA). Η εκπαίδευση περιελάμβανε τη Θεωρητική και Κλινική Εκπαίδευση στη Θεραπεία Οικογενειών, ζευγαριών και ατόμων.

Η ειδίκευση της αφορά την μελέτη, Συμβουλευτική και θεραπεία Οικογενειών και ζευγαριών καθώς και τη Συμβουλευτική Υποστήριξη ομάδων γονέων σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιών και εφήβων. Είναι Σύμβουλος σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και κέντρα προσχολικής αγωγής ως Συντονίστρια Ομάδων Γονέων και εισηγήτρια ειδικών σεμιναρίων για θέματα που αφορούν την ψυχολογική, νοητική και πνευματική ηλικία των παιδιών διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών.

Παράλληλα, με την δεκαετή Συμβουλευτική Πράξη εξελίσσεται και η θεραπευτική εμπειρία Οικογενειών, ζευγαριών και Ατόμων στον ιδιωτικό Ψυχοθεραπευτικό Σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Η θεραπευτική και κλινική πράξη στοχεύει στην υποστήριξη και ενθάρρυνση ατόμων αλλά και οικογενειακών συστημάτων στη διαφορετική νοηματοδότητηση και προσέγγιση καταστάσεων ή προβλημάτων που παρεμποδίζουν τη δημιουργική και παραγωγική εξέλιξη και αλλαγή των προσωπικών αναζητήσεων και συνθηκών εξέλιξης. Στόχο αποτελεί η υποστήριξη των ανθρώπων στην ουσιαστική και λειτουργική αλλαγή και αναπροσαρμογή πρότυπων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που παύουν κάποια στιγμή να είναι χρήσιμα και λειτουργικά για τις ζωές τους. Η θεραπευτική πράξη αποτελεί τελικά αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης και του κοινού προβληματισμού θεραπευτή και οικογένειας.

Στον τομέα προώθησης της προσωπικής ανάπτυξης και αυτοπραγμάτωσης, υλοποιούνται εισηγήσεις στα πλαίσια ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων και workshops εργαζομένων- στελεχών επιχειρήσεων. Οι εισηγήσεις και βιωματικές παρουσιάσεις αφορούν σε θέματα όπως «Βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο χώρο Εργασίας», «Ποιοτικό Project Management», «Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο Εργασίας», «Ψυχολογία της Εργασίας», «Αποτελεσματική Προβολή», «Διαδικασίες Προσωπικής Ανάπτυξης» κλπ.

Τέλος διατελεί από πενταετίας Σύμβουλος σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (Απεξαρτημένα άτομα, ανήλικοι παραβάτες, γυναίκες αρχηγοί μονογονϊκών οικογενειών κλπ)