Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης, οι γυναίκες που αντιλαμβάνονται την πίεση χρόνου ως εμπόδιο για τη συμμόρφωση με ένα πιο ισορροπημένο τρόπο διατροφής και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας έχουν λιγότερες πιθανότητες να ακολουθήσουν τις συστάσεις αναφορικά με την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και σωματικής δραστηριότητας συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν αντιλαμβάνονται την πίεση χρόνου με αυτόν τον τρόπο.

Αναμφισβήτητα, κάποια από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου τρόπου ζωής και της διατροφής κατ’ επέκταση, όπως η περιορισμένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, η αυξημένη κατανάλωση προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε ενέργεια και χαμηλής θρεπτικής αξίας και η ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα είναι εξαιρετικά συχνά σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Ένας από τους πιο κοινούς παράγοντες - όπως αυτοί καταγράφονται από την πλειονότητα των γυναικών - που αποτελούν εμπόδιο για την επιλογή γευμάτων υψηλότερης θρεπτικής αξίας και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας αποτελεί ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος.

Η αντίληψη του χρόνου ως εμπόδιο για τις τροφικές επιλογές είναι περίπλοκη, και ενδεχομένως να μην αντικατοπτρίζει μόνο τη διαθεσιμότητα χρόνου για την αγορά και την προετοιμασία των γευμάτων, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και τον διαθέσιμο χρόνο των ατόμων για τα οποία προορίζεται το επιλεγόμενο φαγητό.

Οι γυναίκες γενικά, συμμετέχουν σε λιγότερες δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους συγκριτικά με τους άνδρες, και παρά τη μεγάλη συμμετοχή τους στον εργασιακό στίβο, κατά κανόνα υπεύθυνες για την αγορά και την προετοιμασία των γευμάτων στο σπίτι είναι αυτές.

Γεγονός που έκανε και τους ερευνητές να τις επιλέξουν ως πληθυσμό στόχο για τη συγκεκριμένη έρευνα.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η καταγραφή της μερίδας των γυναικών που αντιλαμβάνονται τον χρόνο ως εμπόδιο για τη βελτίωση των διατροφικών τους συνηθειών και την αύξηση της σωματικής τους δραστηριότητας, των χαρακτηριστικών αυτών των γυναικών, των συνεπειών του περιορισμένου χρόνου – όπως οι ίδιες τις αντιλαμβάνονται, και η συσχέτιση αυτής της αντίληψης με την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, fast-food καθώς και με τη σωματική δραστηριότητα.

Για το σκοπό αυτό, ζητήθηκε από 1.580 γυναίκες να καταγράψουν τις τροφικές επιλογές τους και τις συνέπειες της πίεσης χρόνου σε σχέση με αυτές. Ακόμη, από 1.521 γυναίκες ζητήθηκε να καταγράψουν το χρόνο που δαπανούν σε κάποια δραστηριότητα, καθώς και τις συνέπειες της πίεσης χρόνου σε σχέση με αυτό.

Ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος αποτελεί εμπόδιο για την αύξηση της σωματικής δραστηριότητα για το 73% των γυναικών και για τη συμμόρφωση με ένα πιο ισορροπημένο τρόπο διατροφής για το 41%. Ακόμη, οι ερευνητές βρήκαν ότι οι γυναίκες που αντιλαμβάνονται την πίεση χρόνου υπεύθυνη για τις τροφικές επιλογές τους είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να ακολουθήσουν τις συστάσεις που αφορούν στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και μεγαλύτερες πιθανότητες να καταναλώσουν fast-food συγκριτικά με αυτές που δεν μοιραζόντουσαν την ίδια αντίληψη για την πίεση χρόνου.

Συνεπώς, όπως υπογραμμίζουν και οι ερευνητές, τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν την ανάγκη για επιπλέον έρευνες που θα υποστηρίξουν καλύτερα τις επιλογές των γυναικών αναφορικά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής τους, και κατά συνέπεια θα τις βοηθήσουν να διαχειριστούν καλύτερα τη θρέψη αυτών και των δικών τους ανθρώπων και να συμπεριλάβουν τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους.


Πηγές: Welch N. et al. Is the perception of time pressure a barrier to healthy eating and physical activity among women? Public Health Nutrition. 2008;12:888-895.