Γράφει ο Δρ Λεωνίδας Αναγνώστου, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος ΠΟΣΙΠΥ

Στις 28/11/2005 με αφορμή σχέδιο Π.Δ. που συνετάγη τότε από την τότε πολιτική ηγεσία του Υ.Υ. και Κ.Α. έγραψα ένα άρθρο με τίτλο Ιατρεία ή …ιατροπωλεία. Έξι χρόνια μετά η επικαιρότητα του άρθρου παραμένει αλώβητη. Το άρθρο εκείνο μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να το διαβάσει στο διαδίκτυο όπου παραμένει αναρτημένο.

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει στο google γράφοντας την λέξη ‘ιατροπωλεία’. Το άρθρο εκείνο κατέληγε ως εξής;

‘Με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα, η νομοθέτηση της Ιατρικής Εταιρείας για την κυβέρνηση είναι μονόδρομος. Εκείνο που δεν είναι μονόδρομος είναι: Τι Ιατρική εταιρεία θα νομοθετηθεί;

Εταιρεία που θα δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να ασκούν το ιατρικό τους επάγγελμα ομαδικά με τη συνένωση των ιατρείων τους για την παροχή ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών στα πλαίσια της υφιστάμενης κατά τα λοιπά ιατρικής νομοθεσίας και δεοντολογίας ή θα επιλεγεί η λύση των κεφαλαιουχικών εταιρειών με κανόνες λειτουργίας του εμπορικού δικαίου, των κανόνων της αγοράς, την πρόσληψη των γιατρών ως υπαλλήλων και άρα υποτακτικών των κερδοσκοπικών διαθέσεων των αφεντικών τους στην προσπάθεια πώλησης ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς και ασφαλιστικούς οργανισμούς με σκοπό το κέρδος.

Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, όπως κάνουν και σήμερα ημιπαράνομα θα χρησιμοποιήσουν σα μέσα πλουτισμού ή στήριξης των τυχόν μετοχών τους στο χρηματιστήριο, την τεχνητή ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών, την επιλογή φθηνών μεθοδολογιών ή τεχνικών αμφίβολης ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Θα χρησιμοποιήσουν επίσης και τη δύναμη του κεφαλαίου με τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να εξαγοράσουν κάποια υπαρκτή ενδεχομένως ελαστικότητα συνείδησης των υπαλλήλων τους ιατρών και όχι μόνο αυτών αλλά και των συνεργατών τους ιατρών που έναντι ανταλλαγμάτων θα αυξήσουν τεχνητά τη ζήτηση ιατρικών πράξεων και θα οδηγήσουν έτσι το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα σε ομηρία και οικονομικό αφανισμό.

Αν αφήσουμε τους επιχειρηματίες της υγείας να δράσουν έτσι θα πετύχουν την κατάρρευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την επέκταση των πωλήσεων ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων από το ασφαλιστικό κενό που θα δημιουργηθεί.

Η ιδιωτική όμως ασφάλιση δεν είναι κοινωνική, είναι κερδοσκοπική και της κερδοσκοπικής αυτής δραστηριότητας οι επιχειρηματίες της υγείας είναι σημαντικοί συνεργάτες και μέτοχοι.

Με άλλα λόγια η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας βρίσκετε μπροστά σε μια πολιτική επιλογή- πρόκληση και δίλημμα: Να νομοθετήσει την ιατρική εταιρεία.

Το ερώτημα - δίλημμα είναι τι θα νομοθετήσει: ιατρεία ή ιατροπωλεία;

Από το 2005 έχει κυλίσει πολύ χρόνος και πολύ νερό στο αυλάκι και οι συνθήκες έχουν αλλάξει καθώς και τα δεδομένα οργάνωσης της κοινωνίας.

Η χώρα βρίσκεται από πλευρά αξιολόγησης των διεθνών οίκων, μετά και την τελευταία υποβάθμισή της, τέσσερα μόλις σκαλοπάτια πάνω από την χρεοκοπία, η παρουσία των ιατρικών εταιρειών με η χωρίς προσαρμογή στο Π.Δ. 84/2001 δεδομένη και τα μαχαίρια για τις εταιρείες είναι έξω από το ζωνάρι.

Η σημερινή κυβέρνηση στα πλαίσια της υλοποίησης της τροϊκανής πολιτικής της για απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων νομοθέτησε με τον Ν. 3919/ 24-2-11 (Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγέλματος).

Με τον Νόμο αυτό αίρει κάθε περιορισμό γεωγραφικό πληθυσμιακό και σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου που θα ισχύσει τέσσερις μήνες από της δημοσιεύσεως του Νόμου.

Από τα δημοσιεύματα στον τύπο φαίνεται ότι στις 2 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νόμος και συνεπώς κάθε περιορισμός στη μετοχική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ιατρικών εταιρειών αίρεται. Αίρεται δηλαδή το 51% του Π.Δ. 84/2001 και η απαγόρευση των υποκαταστημάτων.

Η απελευθέρωση αυτή δεν είναι σε αρμονία με την οδηγία Bolgenstein που για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου άφησε απ’ έξω τις υπηρεσίες υγείας.

Τι σημαίνει τελικά αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη Ελλάδα; Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Η πλήρης απελευθέρωση των ιατρικών εταιρειών σημαίνει ότι κάθε ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να λειτουργεί και μονάδες Π.Φ.Υ.

Έμποροι διαγνωστικών και άλλων ιατροτεχνολογικών υλικών μπορούν να κάνουν το ίδιο κ.ο.κ

Μήπως η κυβέρνηση και ειδικά ο κ. Λοβέρδος αδιαφορεί για το κοινωνικό σύνολο και την προστασία του; Η οριστική απάντηση του ΝΑΙ ή του ΟΧΙ θα δοθεί στις 2-6-11 όταν περάσει η προθεσμία και ο κ. Λοβέρδος συντάξει ή δεν συντάξει διάταξη μέσα από την οποία θα προστατευθεί το κοινωνικό σύνολο από την κερδοσκοπία στο χώρο της Π.Φ.Υ.

Τι πρέπει να προσεχτεί από πλευράς Υ.Υ. τα σημεία με βάσει τα οποία η ΠΟΣΙΠΥ είχε συντάξει σχετικό σχέδιο που έχει επιδοθεί στο αρμόδιο Υ.Υ. και η πολιτική ηγεσία είναι γνώστης αυτού. Οι βασικές αρχές του πλαισίου για τη λειτουργία των ιατρικών εταιρειών περιγράφονται στις επόμενες γραμμές

  1. Νομοθέτηση της ιατρικής εταιρείας ως εταιρείας αποκλειστικού σκοπού
  2. Στο Π.Δ. που θα προβλεφθεί για τη ρύθμιση των κανόνων να υπάρχει ο περιορισμός της ανάπτυξης υποκαταστημάτων σε ένα ανά πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και μέχρι 10 σε όλη την επικράτεια.
  3. Πρόβλεψη για την τύχη των ήδη λειτουργούντων υπεράριθμων υποκαταστημάτων να προβλεφθεί νομοθετικά συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως των αδειών τους και συγχώνευσής τους.
  4. Οι ιατρικές εταιρείες απαγορεύεται να λειτουργούν και εργαστηριακά και κλινικά τμήματα. Να προβλέπεται δηλαδή λειτουργία ή πολυϊατρείων ή πολυεργαστηρίων και εργαστηρίων. Τυχόν κλινικοί γιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα πολυεργαστήρια για παρακλινικές εξετάσεις (καρδιογραφήματα, ακοογράμματα, οπτική οξύτητα κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να τις συνταγογραφούν για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων που συνταγογαραφούνται από γιατρούς που έχουν οιανδήποτε εργασιακή ή άλλη σχέση π.χ. μέτοχοι με το διαγνωστικό κέντρο.
  5. Ασυμβίβαστη η ταυτόχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου ιατρικού φορέα σε Α βάθμια και Β βάθμια φροντίδα υγείας. Απαγόρευση λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων στις ιδιωτικές κλινικές για την παροχή Α βάθμιας φροντίδας υγείας. Τα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών μπορούν να λειτουργούν μόνο σαν τμήματα επειγόντων περιστατικών για την υποδοχή υποψηφίων νοσηλευομένων.
  6. Περιορισμό της συμμετοχής ιατρών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Π.Φ.Υ. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορούν να μετέχουν μόνο οι γιατροί που ασκούν ιατρικό επάγγελμα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία. Δεν μπορούν να μετέχουν στο κεφάλαιο γιατροί του ΕΣΥ, μόνιμοι υπάλληλοι των ασφαλιστικών ταμείων με οποιοδήποτε εργασιακό αντικείμενο και σχέση καθώς και γιατροί που διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο.
  7. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι γιατροί και επιστημονικός διευθυντής μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο το πολύ διαγνωστικά κέντρα αλλά την επιστημονική υπευθυνότητα θα την παρέχουν σε ένα μόνο κέντρο.

Όλες οι παραπάνω προβλέψεις έχουν ένα και μοναδικό στόχο την αποτροπή υπερβολικής συνταγογράφησης και κατευθυνόμενης συνταγογραφίας, δύο πληγές του ασφαλιστικού συστήματος που συνεπάγεται την χρεοκοπία των ασφαλιστικών ταμείων και την εκμετάλλευση των ασθενών και των ασφαλισμένων από διαπλεκόμενους με τις ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικές κλινικές γιατρούς.

Ο χρόνος κυλάει γρήγορα και το Υ.Υ. και Κ.Α. με την πολιτική του ηγεσία οφείλουν άμεσα να βάλουν φρένο στα κερδοσκοπικά σχέδια του κεφαλαίου που καραδοκεί συντάσσοντας άμεσα τα σχετικά νομοθετήματα.

Το ερώτημα δίλημμα παραμένει τι θα επιλεγεί τελικά :

‘ιατρεία ή ιατροπωλεία ;’