Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση των αρμοδίων αυστριακών αρχών, τo φαρμακευτικό προϊόν UKRAIΝ, amp. 5mg/5ml, που πωλείται κυρίως μέσω διαδικτύου, δεν κυκλοφορεί νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εν λόγω προϊόν προωθείται για τη θεραπεία του καρκίνου, όμως δεν υπάρχει καμία κλινική τεκμηρίωση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. Περιέχει πρώτες ύλες άγνωστης προέλευσης και δεν διαθέτει άδεια παραγωγής και κυκλοφορίας στις χώρες της Ευρώπης.Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους προϊόν με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, να μην τo χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.Πηγές: ΕΟΦ.