Νέα έρευνα αναφέρει ότι ο αριθμός των ανθρώπων με υψηλή αρτηριακή πίεση, παγκοσμίως, αυξάνεται, όπως και ο αριθμός των θανάτων που συνδέονται με αυτήν.

Διεθνής ανάλυση σε σχεδόν 9 εκατομμύρια ανθρώπους αναφέρει ότι τα ποσοστά υπέρτασης και προϋπέρτασης αυξήθηκαν μεταξύ 1990 και 2015.

Ο ερευνητής Christopher Murray, του  University of Washington, στο Σιάτλ, δήλωσε ότι υπάρχουν σχεδόν 900 εκατομμύρια άνθρωποι με υπέρταση και σχεδόν 3,5 δισεκατομμύρια με αυξημένη πίεση η οποία δεν πληροί αρκετά τα κριτήρια ορισμού της υπέρτασης. Πρόσθεσε, ότι η αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι σημαντική αιτία πρόωρης θνησιμότητας και αναπηρίας.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ακόμα και συστολική πίεση εντός της φυσιολογικής ακτίνας-λιγότερο από 120/80 mm Hg- μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής  προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στην έρευνα, συστολική πίεση 110 έως 115 mm Hg εθεωρείτο αυξημένη, ενώ 140 mm Hg και υψηλότερη εθεωρείτο υψηλή.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, Dr. Gregory Roth, οι ερευνητές επέλεξαν να εστιάσουν σε πιέσεις 110 έως 115 mm Hg, επειδή εκεί είναι που ο κίνδυνος για αυξημένη πίεση ξεκινά.

Σύμφωνα με τον Murray, ορισμένοι από τους παράγοντες που ευθύνονται για την υψηλή πίεση παγκοσμίως είναι η ανθυγιεινή διατροφή και η παχυσαρκία. Επιπλέον, σε αναπτυσσόμενες χώρες περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε πόλεις και ασκούνται λιγότερο.

Επίσης, ο πληθυσμός γερνά και συχνά η αρτηριακή πίεση αυξάνεται με την ηλικία. Η υψηλή αρτηριακή πίεση επηρεάζει μεγάλο αριθμό ανθρώπων και επιδεινώνεται.

Υπάρχει όμως αποτελεσματική πρόληψη μέσω αλλαγών του τρόπου ζωής και αποτελεσματικών θεραπειών για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Ο αριθμός των ανθρώπων με συστολική πίεση τουλάχιστον 110 έως 115 mm Hg πιθανόν θα συνεχίζει να αυξάνεται.

Οι ερευνητές επισκόπησαν 844 έρευνες από 154 χώρες. Οι έρευνες δημοσιεύτηκαν από το 1980 έως το 2015 και περιέλαβαν σχεδόν 8,7 εκατομμύρια ανθρώπους.

Στο συγκεκριμένο διάστημα, το ετήσιο ποσοστό θνησιμότητας αυξήθηκε από 136 σε 145 ανα 100.000 σε όσους είχαν συστολική πίεση τουλάχιστον 110 έως 115 mm Hg.

Σε όσους είχαν συστολική πίεση 140 mm Hg και άνω, το ετήσιο ποσοστό θνησιμότητας αυξήθηκε από 98 σε 106 ανά 100.000.

Οι περισσότεροι θάνατοι, σχετικοί με την αρτηριακή πίεση, οφείλονταν στην καρδιοπάθεια, στην εγκεφαλική αιμορραγία και στο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σε 5 χώρες-ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία και Ρωσία- υπάρχει άνω του 50% των περιστατικών αυξημένης πίεσης.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of the American Medical Association.

 

Πηγές: Journal of the American Medical Association.