Επιστήμονες ανέπτυξαν αυτοματοποιημένη εξέταση αίματος που μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια την ελονοσία πολύ πιο γρήγορα από τις τρέχουσες μεθόδους. Σημαντικό πρόβλημα που συνδέεται με την τροπική νόσο είναι η δυσκολία απόκτησης γρήγορης και αξιόπιστης διάγνωσης.

Το τεστ αναπτύχθηκε από το Technical University of Munich χρησιμοποιώντας συνδυασμό 30 διαφορετικών δεικτών που μπορούν να εντοπιστούν με αυτοματοποιούμενη διαδικασία.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν στατιστική αξιολόγηση των παραμέτρων αίματος υγιών ανθρώπων και ασθενών με ελονοσία.

Με βάση αυτό μπόρεσαν να εντοπίσουν ομάδα 30 δεικτών αίματος που παρουσίαζαν ποσοτικοποιημένες αποκλίσεις από το φυσιολογικό, σε ανθρώπους που έπασχαν από τη νόσο.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε αλγόριθμος που μπορεί να προγραμματιστεί σε συσκευές ανάλυσης αίματος που ήδη χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια  και κλινικές ώστε να αναγνωριστούν τα αποτυπώματα της ελονοσίας.

Η νέα μέθοδος επιτρέπει τη διάγνωση της νόσου με ακρίβεια 97%.

Πηγές: Technical University of Munich.