Υψηλά επίπεδα χοληστερόλης μπορεί ενδεχομένως να παίζουν σημαντικό ρόλο σε μεγαλύτερη επιβίωση και καλύτερη πρόγνωση, για σκύλους με καρκίνο των οστών, ανακάλυψαν ερευνητές.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης συνδέονταν σημαντικά με μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας σε σκύλους με οστεοσάρκωμα.

Η Haley Leeper, για την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Small Animal Practice, συνέκρινε 64 σκύλους με οστεοσάρκωμα και 2 ομάδες ελέγχου. 30 σκύλους που είχαν υποστεί  κατάγματα και 31 υγιείς.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι σκύλοι με αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης είχαν μέσο χρόνο επιβίωσης 455 ημέρες, περισσότερες από 200 μέρες από το μέσο χρόνο επιβίωσης που είχαν σκύλοι με φυσιολογική χοληστερόλη.

Σχεδόν μισοί σκύλοι με καρκίνο είχαν αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από αυτό στις ομάδες ελέγχου. Μόνο 3 από τους σκύλους με κατάγματα και μόνο 2 από τα 31 υγιή ζώα είχαν υψηλή χοληστερόλη.

Η Leeper δήλωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πρώτα βήματα όσον αφορά τον εντοπισμό της χοληστερόλης ως πιθανού βιοδείκτη για το οστεοσάρκωμα των σκύλων.

Μελλοντικές έρευνες μπορούν να ρίξουν φως στους μηχανισμούς πίσω από το ρόλο της χοληστερόλης στην ενίσχυση της επιβίωσης.

Πηγές: Journal of Small Animal Practice.