Τα ιατρικά λάθη είναι πιο συχνά σε ηλικιωμένους ασθενείς και η κύρια αιτία εκτιμάται ότι είναι η αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ γιατρού και ασθενούς.

Έρευνα δείχνει ότι η βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των οικογενειών των ασθενών και των γιατρών ή των νοσηλευτών θα μπορούσε να εμποδίσει το 36% των ιατρικών λαθών.

Σύμφωνα με έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, ηλικιωμένοι συχνά αναφέρουν ότι δεν ακούν καλά ένα γιατρό ή νοσηλευτή, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ή στο νοσοκομείο, γεγονός που συμβάλλει σε κακή επικοινωνία.

Για τις ανάγκες της έρευνας, επιστήμονες του University College Cork, στην Ιρλανδία, ανέλυσαν στοιχεία συνεντεύξεων που συλλέχτηκαν από 100 ενήλικες άνω των 60 ετών, για να εξετάσουν τα λάθη επικοινωνίας, σε περιβάλλον περίθαλψης, σε ανθρώπους με προβλήματα ακοής.

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 57 ανέφεραν κάποιου βαθμού απώλεια ακοής και 26 χρησιμοποιούσαν ακουστικό. Ποσοστό 43% ανέφερε ότι δεν είχε ακούσει σωστά έναν επαγγελματία. Στα διάφορα σενάρια περιλαμβάνονταν η γενική δυσκολία ακοής,  η δυσκολία ακοής περιεχομένου εξέτασης και η λανθασμένη επικοινωνία μεταξύ γιατρού/νοσηλευτή και ασθενούς.

Πηγές: JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery