Θέλοντας να μοιραστούμε μαζί σας το έργο που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε, παρά τις αντίξοες κοινωνικές & οικονομικές συνθήκες, σας παρουσιάζουμε στον παρακάτω σύνδεσμο, τον 3ετή κοινωνικό απολογισμό του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Ο παρών απολογισμός είναι ο τρίτος κατά σειρά και περιλαμβάνει τις πρακτικές και τις δράσεις μας για τα έτη 2012-2014. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας της Διοίκησης και των εργαζομένων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και αποτυπώνει τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για δράσεις που πιστεύουμε ότι ήταν αναγκαίες αλλά και την ανταπόκρισή μας στα πολλά αιτήματα που δεχθήκαμε αυτά τα χρόνια.

Δείτε εδώ το αρχείο

Για περιβαλλοντικούς λόγους, ο απολογισμός είναι αναρτημένος στους ιστότοπους των εταιρειών του Ομίλου και θα εκτυπωθεί σε ελάχιστο αριθμό αντιτύπων.