Σε τέσσερις μονάδες δημόσιων νοσοκομείων, θα εγκρίνεται και θα χορηγείται η αυξητική ορμόνη στα παιδιά.

Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Σύμφωνα με τον κ. Γεράσιμο Βουδούρη, η αυξητική ορμόνη θα χορηγείται στα παιδονευρολογικά τμήματα του Παίδων 'Αγία Σοφία', 'Αγλαΐα Κυριακού', 'Ιπποκράτειο' Θεσσαλονίκης και παιδονευρολογικό Πάτρας.

Τα τμήματα αυτά ορίζονται ως αρμόδια για την έγκριση της συνταγογράφησης των θεραπόντων ιδιωτών ιατρών παιδιάτρων ή ενδοκρινολόγων με εκπαίδευση στην παιδιατρική ενδοκρινολογία.

Οι ελεγκτές ιατροί του ΕΟΠΥΥ θα θεωρούν τη συνταγή από το αντίστοιχοπαιδοενδοκρινολογικό τμήμα ή μονάδα, πριν αυτή γίνει εκτελεστέα από το φαρμακείο του δημόσιου νοσοκομείου από όπου θα γίνεται η παραλαβή των ιδιοσκευασμάτων.

Οι μονάδες θα τηρούν αρχείο με τους φακέλους των ασθενών και θα ενημερώνουν κάθε δύο μήνες το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Με ευθύνη των διευθυντών των εν λόγω μονάδων, θα ενημερωθούν ενυπόγραφα οι ιατροί της μονάδας τους, που συνταγογραφούν ή ασκούν ελεγκτικό έργο, καθώς και οι συμβεβλημένοι ιατροί ΕΟΠΥY και οι γιατροί των νοσοκομείων του ΕΣΥ της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον προμηθεύονται συνταγολόγια από τη μονάδα.