Νέος Κανονισμός Ακτινοπροστασίας στους χώρους απεικόνισης - ακτινοθεραπείας, φημολογείται ότι πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στις 06/02/2018. Μολονότι ο χρόνος φαντάζει μακρινός, δεν είναι καθώς θα πρέπει να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά δεδομένα...

Στο πλαίσιο αυτό, αυστηρότερο και πιο στοχευμένο προβλέπεται να είναι το νέο  ρυθμιστικό- κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας στη χώρα, μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό των βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιονtίζουσες ακτινοβολίες.

 Τα βασικά σημεία, σύμφωνα με πληροφορίες, που αλλάζουν με την ενσωμάτωση της Οδηγίας είναι τα ακόλουθα:

  • θεσπίζονται αυστηρότερα επίπεδα έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία,
  • καλύπτονται όλες οι καταστάσεις έκθεσης σε ακτινοβολία (σχεδιασμένες, υφιστάμενες, έκτακτης ανάγκης). Ειδικότερα:


α)  δίνεται έμφαση στην αιτιολόγηση και των μη ιατρικών εφαρμογών ακτινοβολίας,
β) έμφαση στην καταγραφή και αναφορά ατυχημάτων,
γ) προβλέπεται σύστημα διαχείρισης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,
δ) δίνεται έμφαση στην προστασία από φυσικές πηγές ακτινοβολίας και γενικά στα θέματα περιβάλλοντος,
ε) θεσπίζονται διατάξεις για την προστασία από το ραδόνιο σε κατοικίες και σε χώρους εργασίας, καθώς και νέες απαιτήσεις για τα οικοδομικά υλικά.

  • η αδειοδότηση εγκαταστάσεων και πρακτικών με χρήση ακτινοβολίας απλοποιείται, ακολουθώντας την κλιμακούμενη προσέγγιση (graded approach),
  • δίνεται έμφαση στην εντατικοποίηση και πιστοποίηση της εκπαίδευσης/κατάρτισης στην ακτινοπροστασία.


Το νέο πλαίσιο –προσχέδιο προεδρικού διατάγματος-   έχει ήδη παρουσιαστεί  από την Ελληνική επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε εκπροσώπους φορέων, όπως συναρμόδια υπουργεία, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις.
Περιλαμβάνει 106 άρθρα και 19 παραρτήματα, ενώ αποτελεί το βασικό μέσο μεταφοράς της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ στην ελληνική νομοθεσία. Αυτό, θα συμπληρώνεται από δευτερογενή νομοθεσία (υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις ΕΕΑΕ). Το σύνολο των νομοθετημάτων θα αποτελούν τον νέο Κανονισμό Ακτινοπροστασίας που θα διέπει τη χρήση των ακτινοβολιών στη χώρα.

Η Ελληνική επιτροπή Ατομικής ενέργειας πριν την κατάθεσή του στην κυβέρνηση έχει ζητήσει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τις δικές τους προτάσεις και τυχόν σχόλια.