Στη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών στις εξωνοσοκομειακές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Η ομάδα θα προχωρήσει, επίσης, στην αξιολόγηση των υπηρεσιών Υγείας, στη δημιουργία μητρώου καλών και βέλτιστων πρακτικών, στα πρωτόκολλα αποδοτικότητας – καταλληλότητας – ασφάλειας – αποτελεσματικότητας – συνέχειας και σεβασμού.

Συντονιστής της δεκαμελούς ομάδας ορίστηκε ο συνεργάτης του υπουργού Υγείας οικονομολόγος Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο του αρμόδιου αναπληρωτή γενικού γραμματέα Σταμάτη Βαρδαρού.

Έργο της ομάδας είναι η σύνταξη και υποβολή σχετικής εισήγησης προς τον υπουργό Υγείας, με σκοπό την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Η σχετική πρόταση πρέπει να έχει υποβληθεί έως το τέλος Ιουλίου, οπότε και λήγει η θητεία της ομάδας.

Η σύσταση της ομάδας έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου που προωθεί το υπουργείο Υγείας για την πολιτική λειτουργία 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

Σχετική διάταξη ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο στη Βουλή και αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας μας.

Πρόκειται για υλοποίηση της κυβερνητικής εξαγγελίας περί δημιουργίας νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας σε επίπεδο γειτονιάς.

Κόστος

Το ετήσιο κόστος του εγχειρήματος θα ανέλθει στα 12,3 εκατομμύρια (51.540 ευρώ ανά ΤΟΜΥ), τα οποία θα καλυφθούν από κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Οι ΤΟΜΥ θα παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία) και στόχος είναι να κατανεμηθούν σε κάθε περιοχή με πληθυσμό από 10.000 έως 12.000 κατοίκους.

Δημ.Κ.