Στη δικαιοσύνη βρίσκεται η υπόθεση με τις χρεώσεις εργολάβου καθαριότητας προς το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η διοίκηση της αρμόδιας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) έστειλε στον εισαγγελέα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει πως ο εργολάβος έδινε στους εργαζόμενους 530.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με τα όσα προέβλεπε η σύμβαση.

Το ποσό πληρωνόταν από το νοσηλευτικό ίδρυμα στην εταιρεία όλο το προηγούμενο διάστημα ως μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος, αλλά κατέληγε ως εταιρικό κέρδος, σύμφωνα με τους υπεύθυνους.

Η 6ης ΥΠΕ ανακοίνωσε πως οι εργολάβοι καθαριότητας στις μονάδες της αποτελούν πια παρελθόν.

Άρχισε η υπογραφή των ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων που αναλαμβάνουν την καθαριότητα στην κεντρική υπηρεσία και στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

ΑΣΕΠ

Η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 75 εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας πραγματοποιήθηκε με την έγκριση, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προβλέπει το ΑΣΕΠ.

Οι εργαζόμενοι πλέον έχουν την πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και το εργασιακό καθεστώς που προβλέπει η νομοθεσία.

Δημ.Κ.