Την εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για την αντοχή των βακτηρίων στις αντιμικριβιακές ουσίες, υλοποιεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η χρήση των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία είναι εκτεταμένη και τροφοδοτεί την αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά. Οδηγεί στη δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων, τα οποία μεταδίδονται εύκολα στους ανθρώπους.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης διενεργείται στο πλαίσιο απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένεται να εφαρμοστεί έως το τέλος του έτους.

Καλύπτει την παρακολούθηση των συγκεκριμένων μικροοργανισμών που απομονώνονται από δείγματα ορισμένων πληθυσμών παραγωγικών ζώων και ορισμένων τροφίμων.

Πρόκειται για τη Salmonella, το συμβιωτικό βακτήριο - δείκτης Escherichia coli (E. Coli) και την Escherichia coli που παράγουν ένζυμα ευρέος φάσματος β - λακταμάσες (ESBL) - AmpC β - λακταμάσες (AmpC) - καρβαπενεμάσες.

Στην εφαρμογή του προγράμματος συμμετέχει το Τμήμα Σφαγείων και Λοιπών Εγκαταστάσεων, Κρέατος και Προϊόντων Κρέατος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Μικροβιακές Αντοχές και εξουσιοδοτημένα εργαστήρια.

Η παρακολούθηση για το 2017 περιλαμβάνει τη συλλογή:

  • 300 δειγμάτων τυφλών εντέρων από παχυνόμενους χοίρους στο σφαγείο, προκειμένου να απομονωθούν και να ταυτοποιηθούν συνολικά 170 στελέχη συμβιωτικού βακτηρίου - δείκτη E. coli, καθώς και το σύνολο των στελεχών E. coli που παράγουν ένζυμα.
  • 300 δειγμάτων χοιρείου κρέατος από σημεία λιανικής πώλησης, προκειμένου να απομονωθούν και να ταυτοποιηθούν το σύνολο των στελεχών E. coli που παράγουν ένζυμα.
  • 150 δειγμάτων βοείου κρέατος από σημεία λιανικής πώλησης, προκειμένου να απομονωθούν και να ταυτοποιηθούν το σύνολο των στελεχών E. coli που παράγουν ένζυμα.

Εφάμιλλη

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η χρήση αντιβιοτικών στην παραγωγή τροφίμων είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με εκείνη για τη θεραπεία λοιμώξεων στους ανθρώπους.

Εκτιμούν πως πρέπει να περιοριστεί ή να απαγορευθεί σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς συχνά χορηγούνται στα ζώα αντιβιοτικά, τα οποία αποτελούν τελευταία λύση για τους ανθρώπους.

Οι ειδικοί σημειώνουν πως η χορήγηση αντιβιοτικών είναι σημαντική για τη θεραπεία λοιμώξεων στα ζώα, αλλά η κατάχρησή της οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα.

Σε πολλές περιπτώσεις – σημειώνουν – τα εν λόγω φάρμακα χορηγούνται ανεξέλεγκτα στα κοπάδια για να αποτραπεί η ανάπτυξη λοιμώξεων ή για να αυξηθεί ο ρυθμός αύξησης του βάρους τους.

Δημ.Κ.