Να ακούγεται η άποψή τους στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων στην Υγεία, παρότρυνε τους διοικητές των ελληνικών νοσοκομείων ο επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Νοσοκομείων (IHF) Eric de Roodenbeke.

Μιλώντας την Πέμπτη στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), που πραγματοποιείται στην Αθήνα, ο κ. Roodenbeke τόνισε πως οι νοσοκομειακοί διοικητές πρέπει να προάγουν την αξιοπιστία του επαγγέλματος και να κατορθώσουν να ακούγεται η γνώμη τους, από τους σχεδιαστές της πολιτικής υγείας.

Είπε πως υφίσταται ως ισχυρή πεποίθηση πως η διαχείριση και η ηγεσία στον τομέα της Υγείας δεν είναι τόσο σημαντικό ζήτημα, αν τελικά επιτυγχάνεται πολύ καλή κλινική φροντίδα.

Όμως, αυτό το επίτευγμα στο επίπεδο της κλινικής φροντίδας δεν πρέπει να υπονομεύει τη σημασία της υψηλής παροχής υπηρεσιών Υγείας εκ μέρους της διοίκησης και ηγεσίας.

Για την προαγωγή της αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας επεσήμανε πως θα πρέπει να αναγνωριστούν δύο σημαντικά συστατικά στοιχεία: η ανάγκη επαγγελματισμού στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης και η ανάγκη μέτρησης της οργανωτικής απόδοσης.

Ο επαγγελματισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν πρώτα κατορθωθεί η συμφωνία, σε διεθνές επίπεδο, για το ποιες είναι οι βασικές ικανότητες των διοικητών και όσων ηγούνται της υγειονομικής φροντίδας.

Η επεξεργασία και ο καθορισμός αυτών των βασικών ικανοτήτων αποτέλεσε το εργαλείο - ορόσημο στην υποστήριξη του επαγγελματισμού, αλλά η ευθύνη ανήκει στις εθνικές επαγγελματικές ενώσεις των διοικητών νοσοκομείων.

Το έργο των εθνικών ενώσεων μπορεί να υποστηριχθεί από το διαδικτυακό Σύστημα Αυτοαξιολόγησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Νοσοκομείων (IHF).

Πορεία

Σύμφωνα με τον ομιλητή, η εκτεταμένη αξιοποίηση αυτού του εργαλείου σε εθνικό επίπεδο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για ένα χάρτη πορείας στην ανάπτυξη και μεγέθυνση της αξιοπιστίας του επαγγέλματος.

Ο δεύτερος σημαντικός στόχος είναι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών διοίκησης. Οι αρχικές μελέτες είναι πολύ περιορισμένες, ενώ έρευνες πραγματοποιούνται σε ποικίλες κατευθύνσεις.

Τα εμπόδια σε αυτές τις μετρήσεις εξακολουθούν να είναι σημαντικά, αλλά καταγράφονται προσπάθειες που δείχνουν ότι το “μονοπάτι” στην προσέγγιση χαράσσεται.

Πιστοποίηση

Μία προσέγγιση είναι αυτή της διαπίστευσης έναντι της επιλογής πιστοποίησης ISO. Η καταλληλότερη επιλογή, ωστόσο, θα ήταν να αναπτυχθούν πρακτικές βασισμένες στην τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου εργαλείου απαιτεί την δυναμική κινητοποίηση τόσο των ακαδημαϊκών, όσο και των επαγγελματικών ενώσεων.

Ο κ. Roodenbeke τόνισε πως – παρά την καθημερινή πίεση στην εργασία – είναι κρίσιμο οι διοικητές να υιοθετήσουν μία φιλόδοξη στάση για την εξέλιξη της αξιοπιστίας του επαγγέλματος και να κατορθώσουν να ακούγεται η φωνή τους από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Δημ.Κ.