Σε αναπροσαρμογή του παραπληγικού επιδόματος, από την 1η Μαΐου, προχωρεί η διοίκηση του ΙΚΑ.

Με σχετική εγκύκλιο που απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, ο γενικός διευθυντής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι το επίδομα ακολουθεί την αναπροσαρμογή του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη και διαμορφώνεται στα 660,8 ευρώ.

Ο υπολογισμός των διαφορών θα γίνει από τη Μηχανογραφική Υπηρεσία του Ιδρύματος στις 22 Απριλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που το επίδομα καταβάλλεται από τα Κέντρα Πληρωμών Συντάξεων.