Οι πτώσεις στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι πολύ συχνές καταστάσεις και έχουν ιδιαίτερα σοβαρές  επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους. Συνοδεύονται από παρατεταμένες νοσηλείες, έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας του ατόμου και αυξημένη θνησιμότητα.  Πολύ συχνά δεν αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα και η επικινδυνότητα τους από τους επαγγελματίες υγείας και προσπερνιόνται χωρίς να διερευνηθούν επαρκώς και  σε βάθος θεωρούμενες ως φυσιολογικό επακόλουθο της γήρανσης.

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Διερεύνηση και διαχείριση κινδύνου πτώσεων σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας» στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2016, που σκοπό έχει να προσφέρει μια πολυδιάστατη προσέγγιση του προβλήματος, ενισχύοντας τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας, ενώ επιπρόσθετα προτείνει παρεμβάσεις και εργαλεία διερεύνησης του κινδύνου  αυτού. Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι το Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos στην οδό Μιχαλακοπουλου 114 στην Αθήνα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που έχουν ενδιαφέρον και εργάζονται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και θα είναι ανοιχτή για το κοινό για συζήτηση με τους ομιλητές και τα μέλη της εταιρείας το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μετά τις 17.30. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.eemeg.gr