Tο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας πραγματοποιείται 8 – 11 Δεκεμβρίου. 

Το «Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας», αποτελεί θεσμό για την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, η οποία συμπληρώνει πενήντα έξι χρόνια λειτουργίας και ενεργούς δράσης, διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και οι εργασίες του σηματοδοτούν την κορύφωση της δραστηριότητας του εκάστοτε ΔΣ της Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. κατά την ολοκλήρωση της θητείας του. 

Οι ομιλητές κκ Π. Τρόντζας, Πρόεδρος Ε.Ρ.Ε. – ΕΠ.Ε.Ρ.Ε, Γ. Κήτας, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά και εκπρόσωποι των Ενώσεων Ασθενών, κινήθηκαν σε τέσσερις άξονες, παρουσιάζοντας:

  • Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, το οποίο διατηρεί τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας των ελληνικών κέντρων και την παρουσίαση των σχετικών ανακοινώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ο περιορισμός της πρόσκλησης Διεθνών ομιλητών, σε λίγους αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες με παράλληλη αξιοποίηση Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι έχουν επιδείξει εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο σε συγκεκριμένους τομείς γνώσης. Ειδική μνεία έγινε για τη συμμετοχή της Παιδορευματολογίας στις εργασίες του φετινού Πανελληνίου Συνεδρίου, με την ένταξη ειδικού «στρογγυλού τραπεζιού» στο επιστημονικό πρόγραμμα.
  • Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ρευματικές Παθήσεις (ΡΠ) το οποίο ενσωματώνει μια σειρά δράσεων που στόχο έχουν την ορθή ενημέρωση για τις ΡΠ και αφορούν ευρύ φάσμα εμπλεκομένων:

i.     Τους διαμορφωτές πολιτικής υγείας.

ii.    Τους ιατρούς, τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας και τις φαρμακευτικές εταιρείες.

iii.   Τους εκπαιδευτικούς, την αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

iv.   Το γενικό πληθυσμό

v.    Πάσχοντες από ΡΠ.

  • Τη μετεξέλιξη του υφιστάμενου εντύπου της Ε.Ρ.Ε. – ΕΠ.Ε.Ρ.Ε «Ελληνική Ρευματολογία» σε «Mediterranean Journal of Rheumatology – Ελληνική Ρευματολογία». Το περιοδικό πλέον, εκδίδεται ηλεκτρονικά τέσσερις φορές ανά έτος (αντί για δύο, στην προηγούμενη έντυπη έκδοση) με ταυτόχρονη αναβάθμιση της συντακτικής ομάδας. Διαθέτει δε Συντακτική και Συμβουλευτική ομάδα οι οποίες απαρτίζονται από επιστήμονες εγνωσμένης αξίας, με έδρα ΗΠΑ, Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Καναδά και πολλές ακόμα χώρες. Το Mediterranean Journal of Rheumatology έχει ήδη λάβει αναγνώριση από τους ακόλουθους οργανισμούς:

1.   Bosnian and Herzegovinian League Against Rheumatism

2.     Eurasian Association of Rheumatologists and Russian Association of Rheumatology

3.   Turkish Pediatric Rheumatology Association

4.   Kazakh College of Rheumatology

5.   Indian Journal of Rheumatology

6.   Belarusian Association of Rheumatologists

7.     Iranian Rheumatology Association & Rheumatology Research Journal

8.   Croatian Society for Rheumatology

9.   Rheumatology Society of Turkey

  • Την καθιέρωση ημίωρης συνάντησης  (Networking Meeting) των συνέδρων με διεθνείς και έλληνες experts, η οποία θα διεξαχθεί στα πλαίσια των εργασιών του συνεδρίου, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 (16:30 – 17:00) στο φουαγιέ της αίθουσας «THALIA».
  • Τα πεπραγμένα της Πανελλήνιας Ενημερωτικής Εκστρατείας “Το Σώμα σου μιλάει-Άκουσε το” (www.tosomasoumilaei.gr) η οποία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσει το επίπεδο γνώσης και αναγνωρισημότητας για τις ΡΠ, τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους, το ρόλο του Ρευματολόγου, αλλά και να αναδείξει τις πρωτοβουλίες της Ε.Ρ.Ε. – ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. Η εκστρατεία ενημέρωσης  περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων στις οποίες μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται:

i.     Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ

ii.    Τακτικές εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού

iii.   Ενημέρωση των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σχετικά με τις ΡΠ.

Ο κ Π. Τρόντζας πρόεδρος Ε.Ρ.Ε – ΕΠ.Ε.Ρ.Ε, δήλωσε: «Το ΔΣ της Ε.Ρ.Ε – ΕΠ.Ε.Ρ.Ε ολοκληρώνοντας τη θητεία του, έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διοργανώσει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό συνέδριο, το οποίο αφενός θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να ανανεώσουν γνώσεις και δεξιότητες, αφετέρου να ενισχύσει το θεσμικό ρόλο της Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. στην απαιτητική και δύσκολη περίοδο που ζει η χώρα μας. Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας, σε συνδυασμό με την ορθή εφαρμογή του «Εθνικού Σχέδιο Δράσης» φιλοδοξεί να επιτύχει την ευρύτερη αναγνώριση των επιπτώσεων των ΡΠ και όλων των διαθέσιμων αποτελεσματικών παρεμβάσεων που μειώνουν τη νοσηρότητα, την αναπηρία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Ρευματικές Παθήσεις».