Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το 5Ο Clinical Research Conference 2016  με τίτλο «Κλινική έρευνα: Γιατί δεν προχωράμε;»

Το συνέδριο διοργανώνεται από την ETHOS EVENTS, το περιοδικό Pharma & Health Business και το portal virus.com.gr, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της  Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), και του  Hellenic Association of CRO's (HACRO).

Στον τομέα της κλινικής έρευνας στη χώρα μας, παρατηρείται αδικαιολόγητη στασιμότητα.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζουν τα τεράστια οφέλη της ανάπτυξης της κλινικής έρευνας, όπως την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο ελληνικό σύστημα υγείας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης, ελάχιστη πρόοδος έχει συντελεστεί. στην πράξη.

Δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι παραμένουν σημαντικά εμπόδια και στρεβλώσεις, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να προσελκύσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ το χρόνο και παρά τα ευχολόγια των εκπροσώπων της πολιτείας διαχρονικά.

Στόχος του συνεδρίου είναι ακριβώς να αναδείξει:

  • τα κίνητρα και αντικίνητρα για την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα,
  • τα εμπόδια που υπάρχουν στην εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και
  • τα βασικά συστατικά ενός εθνικού σχεδίου για την κλινική έρευνα.

Συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές, εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών, καταξιωμένοι επιστήμονες, που διενεργούν κλινική έρευνα στη χώρα μας, στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες χρηματοδοτούν κλινικές μελέτες, εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής,  στελέχη εταιρειών κλινικών μελετών (CROs), δημοσιογράφοι.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν μεταξύ άλλων είναι:

Στρογγυλό τραπέζι 1:

Κίνητρα και αντικίνητρα για την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα

Στρογγυλό τραπέζι 2:

Επαρκεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εφαρμογή του;

Στρογγυλό τραπέζι 3:

Πώς μπορούμε επιτέλους να χαράξουμε Εθνικό Σχέδιο. Ποια πρέπει να είναι τα βασικά συστατικά του;

Στο πλαίσιο του συνεδρίου προγραμματίζεται ειδική, κλειστή ενημερωτική συνάντηση εργασίας με θέμα την Κλινική Έρευνα. Η συνάντηση αφορά προέδρους και αντιπροέδρους ΥΠΕ, καθώς και διοικητές και αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων του ΕΣΥ που πρέπει να ενημερωθούν για όλες τις πτυχές, που αφορούν την Κλινική Έρευνα στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος της συνάντησης είναι να ενημερωθούν οι νέες διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ για όλες τις πτυχές, που αφορούν την Κλινική Έρευνα στην Ελλάδα. Με κύρια θεματολογία

  • Βασικές αρχές της κλινικής έρευνας
  • Οφέλη από τη διενέργεια κλινικών ερευνών
  • Διεθνείς τάσεις και προοπτικές
  • Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα
  • Προτάσεις για την ανάπτυξη των κλινικών μελετών.