Για την ελληνική εταιρία SEPTONA, φροντίδα στην πράξη σημαίνει ουσιαστική υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της χώρα μας.

Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό συμβάλλει ενεργά στην κάλυψη μεγάλου μέρους των αυξανόμενων αναγκών των συνανθρώπων μας, προσφέροντας 313.000 προϊόντα για την προσωπική τους υγιεινή.

Η ενέργεια εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Πράξεις Αλληλεγγύης από τη SEPTONA».

SEPTONA, Φροντίδα στην πράξη!