Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εφιστά την προσοχή των επαγγελματιών υγείας, των καταναλωτών και των αθλητών αναφορικά με τη χρήση:

  • συμπληρωμάτων διατροφής
  • προϊόντων για το αδυνάτισμα καθώς και
  • προϊόντων ειδικής διατροφής.

Επισημαίνεται ότι η ανεξέλεγκτη χρήση των προϊόντων αυτών ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Συχνά τα προϊόντα αυτά περιέχουν εκχυλίσματα φυτών/βοτάνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις, ενώ μερικά εξ’ αυτών ενοχοποιούνται για ηπατοτοξικότητα.

Μεγαλύτερος κίνδυνος τοξικότητας υπάρχει όταν τα προϊόντα περιέχουν εκχυλίσματα διαφόρων φυτών, όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός προϊόντα και όταν χορηγούνται ταυτόχρονα με φάρμακα.

Ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι:

  • όλα τα φάρμακα, τα συμπληρώματα διατροφής, τα προϊόντα για το αδυνάτισμα καθώς και τα προϊόντα ειδικής διατροφής, μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις
  • η ταυτόχρονη λήψη διαφορετικών προϊόντων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αθροιστική λήψη ουσιών πέραν των επιτρεπομένων ορίων
  • η ανεξέλεγκτη χρήση των προϊόντων αυτών ενέχει κινδύνους για την υγεία
  • πρόσφατα ανακλήθηκαν συμπληρώματα διατροφής με την ονομασία 'Hydroxycut' τα οποία ενοχοποιήθηκαν για ανεπιθύμητες ηπατικές αντιδράσεις.

Ο ΕΟΦ συμβουλεύει τους καταναλωτές:
1.να αποφεύγουν την αναιτιολόγητη λήψη των προϊόντων αυτών
2.να μην λαμβάνουν ταυτόχρονα διαφορετικά προϊόντα με παρεμφερή σύνθεση ή/και δράση
3.εφόσον υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν την έναρξη λήψης των προϊόντων αυτών
4.να είναι προσεκτικοί για την έγκαιρη αναγνώριση τυχόν ανεπιθύμητων αντιδράσεων και στην περίπτωση αυτή να συμβουλεύονται άμεσα το γιατρό τους
5.να ενημερώνουν τον ΕΟΦ για τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις.

Πηγές: Ε.Ο.Φ