ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Σε κατάρρευση οδηγείται ο κλάδος των οπτικών

Ακολουθώντας την προσφιλή της τακτική, η κυβέρνηση, με ‘νυχτερινή’ τροπολογία που κατατέθηκε την τελευταία ημέρα λειτουργίας της Βουλής στο ν. 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», επιχειρεί να αλλάξει τους όρους χορήγησης γυαλιών και συναφών προς την όραση αγαθών. Πλέον, τα χρήματα δεν θα τα εισπράττει ο ασφαλισμένος αλλά ο οπτικός, ο οποίος θα πρέπει να καταθέτει στον ΕΟΠΥΥ σχετική λίστα συνταγών στο τέλος κάθε μήνα για εξόφληση.

Πρόκειται για μία απόφαση η οποία ελήφθη αιφνιδιαστικά, ερήμην των αρμόδιων φορέων και συλλόγων των οπτικών, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση και η οποία πλήττει βάναυσα την επιβίωση ολόκληρου του κλάδου, τη στιγμή που ήδη ο ΕΟΠΥΥ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους οπτικούς από το 2011 ύψους 2,5 εκ. ευρώ.

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι οπτικοί θα πρέπει να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους επί πιστώσει, να προκαταβάλουν βέβαια στους προμηθευτές τους το κόστος των προϊόντων αλλά και τον αναλογούντα ΦΠΑ 24% χωρίς να έχουν πληρωθεί, να προσκομίζουν στον ΕΟΠΥΥ για την πληρωμή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο τέλος του μήνα, να υπόκεινται σε rebate και clawback ούτως ώστε να πληρωθούν σε 90 ημέρες.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών καταστημάτων, ως επί το πλείστον πολύ μικρών και μικρών ατομικών επιχειρήσεων, και σε απώλεια θέσεων εργασίας. Τα καταστήματα οπτικών θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις λοιπές υποχρεώσεις τους προς το κράτος και τους προμηθευτές, όταν πληρώνονται για τις συνταγές που εκτελούν με καθυστέρηση 3 ως και 4 μηνών σε μία περίοδο μηδενικής ρευστότητας για τις επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεση στον ιδιωτικό τομέα και, με το γνωστό λαϊκίστικό τρόπο, προβάλει ότι δήθεν ευνοεί τους ασφαλισμένους, με τις «πλάτες» στην πραγματικότητα και σε βάρος των επιχειρήσεων οπτικών ειδών, καθιστώντας τις «χρηματοδότες» του ΕΟΠΥΥ και οδηγώντας τον κλάδο σε οικονομικό μαρασμό.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1)      Ποια η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης η οποία πλήττει βάναυσα έναν ολόκληρο κλάδο;

2)      Πότε θα προλάβουν οι οπτικοί να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ ώστε να μην διακοπεί η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και πως θα διασφαλίσετε την ομαλή εκτέλεση των συνταγών, δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στη νέα διαδικασία;

3)      Ποιο είναι το ακριβές ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ και των συγχωνευθέντων σε αυτόν ταμείων για τα έτη ως το 2011 προς τα καταστήματα οπτικών και πότε αναμένεται να εξοφληθούν;

Η ερωτώσα βουλευτής

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης