ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Ελλιπείς κυβερνητικοί χειρισμοί στο ευαίσθητο θέμα της ειδικής αγωγής

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες και κέντρα που παρέχουν θεραπείες ειδικές αγωγής αλλά και σε χιλιάδες οικογένειες η αιφνίδια νομοθέτηση νέων διαδικασιών αποζημίωσης των θεραπευτικών αυτών πράξεων από τη νέα χρονιά

Η προχειρότητα και ο αδικαιολόγητος αιφνιδιασμός των παρόχων υπηρεσιών ειδικής αγωγής από την κυβέρνηση, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική διαβούλευση (παρά μόνο προσχηματικά εντός των εορτών) και με μοναδικό σκεπτικό την οριζόντια περικοπή της σχετικής δαπάνης, έχουν ως αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να μην έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις και να δίνονται ολιγοήμερες παρατάσεις.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι επαγγελματικοί σύλλογοι και σωματεία των παρόχων υπηρεσιών ειδικής αγωγής:

-          Το άρθρο 34 του ν. 4447/2016 ορίζει στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2017 ποσό 1,5 δις ευρώ χωρίς να εξειδικεύει ποιο ποσό αφορά την ειδική αγωγή. Αντιθέτως, το όριο δαπάνης θα προσδιορίζεται με υπουργικές αποφάσεις ανά 3-6 μήνες σε συνάρτηση με τις άλλες υποκατηγορίες υπηρεσιών υγείας, δηλαδή η δαπάνη της ειδικής αγωγής θα ‘’ανταγωνίζεται’’ τις υπόλοιπες δαπάνες χωρίς κανένα κριτήριο,

-          Με τον ίδιο νόμο, προβλέπεται η εφαρμογή αυτόματης περικοπής (clawback) του κόστους των εφαρμοζόμενων θεραπειών ειδικής αγωγής όταν αυτό ξεπερνά το προβλεπόμενο από τις ως άνω υπουργικές αποφάσεις, με οριζόντια μείωση του κόστους των θεραπειών και της αμοιβής των παρόχων. Η πρόβλεψη αυτή πλήττει ευθέως τόσο την ομαλή παροχή των υπηρεσιών στους ασθενείς όσο και τη βιωσιμότητα και τον οικονομικό προγραμματισμό των παρόχων,

-          Διαπιστώνονται σημαντικά νομικά ζητήματα στο περιεχόμενο της προτεινόμενης σύμβασης, όπως η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης του περιεχομένου της οποτεδήποτε και κατά το δοκούν από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και η αναφορά σε «απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό» και «άδεια λειτουργίας» παρόλο που ουδέποτε έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές, όπως άλλωστε έγινε και με τα οπτικά είδη, θέτουν σε καθεστώς εργασιακής και επαγγελματικής επισφάλειας περίπου 2.500 επιχειρήσεις κάθε μορφής, οι οποίες καλούνται να επιβιώσουν και να αντεπεξέλθουν στις κάθε είδους υποχρεώσεις τους (φορολογία, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών και εργαζομένων, πληρωμή παγίων και προμηθευτών) χωρίς να γνωρίζουν πότε και πόσο θα πληρωθούν για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Πέρα από την επιβίωση του κλάδου, τίθεται και το ευαίσθητο ζήτημα της ομαλής συνέχισης των κρίσιμων θεραπειών που λαμβάνουν χιλιάδες παιδιά και έφηβοι με ψυχικές, συναισθηματικές, νοητικές και αναπτυξιακές διαταραχές, που θα περικοπούν στο μέτρο που δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1)      Προτίθεστε να ορίσετε το συγκεκριμένο ποσό προς διάθεση για θεραπείες ειδικής αγωγής για το 2017 με βάση συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής που θα σχετίζονται με τον αριθμό χρηστών και το είδος των παθήσεων που αντιμετωπίζουν και όχι μόνο με βάση μια λογική οριζόντιας περικοπής της δαπάνης;

2)      Έχουν διασφαλιστεί τα αναγκαία κονδύλια στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για την ομαλή συνέχιση των θεραπειών που λαμβάνουν χιλιάδες παιδιά και έφηβοι σήμερα;

3)      Δεδομένων των αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει οι νέες ρυθμίσεις, προτίθεστε να χορηγήσετε παράταση στο υπάρχον καθεστώς για ικανό διάστημα και να προχωρήσετε σε άμεση και ουσιαστική διαβούλευση και διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους του κλάδου;

4)      Σκοπεύετε να προχωρήσετε στη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης χώρων παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης