Είναι χαρακτηριστικό ότι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της περιφέρειας του οποίου μειώθηκε ο προϋπολογισμός (από 45 σε 42 και μετά 40 εκ. ευρώ), πάρα την αύξηση των εισαγωγών κατά 10%, είναι αυτό της Λάρισας. Σύμφωνα με το από 31/01/2017 δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελευθερία" Λάρισας το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας προχώρησε σε αναστολή της λειτουργίας του στις 30/01/2017 εξαιτίας ελλείψεων τόσο σε υλικά όσο και σε προσωπικό.

Στο μικροβιολογικό τμήμα δεν έχει αντιδραστήρια. Μάλιστα, εκκρεμεί παραγγελία από τον Οκτώβριο ανεκτέλεστη. Επιπλέον, το προσωπικό μειώνεται διαρκώς. Η δε κατάσταση στην αιμοδοσία είναι χαοτική και επικίνδυνη. Εδώ και περίπου ένα μήνα, δεν επιτρέπονται οι αιμοληψίες στο Πανεπιστημιακό. Συνεπώς, οι διασταυρώσεις γίνονται στο σταθμό αιμοδοσίας του παλιού Νοσοκομείου και τα αίματα μεταφέρονται από το ένα στο άλλο με το ασθενοφόρο. Η "απόφαση" αυτή γεννά τουλάχιστον απορία, καθώς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έχει τεράστιες ανάγκες. Την ίδια στιγμή, προσωπικό μετακινείται με αποφάσεις της ΥΠΕ σε μικρότερα ιδρύματα και ΚΥ πάρα τις φοβερές ελλείψεις.τριμήνου ο ουρολογικός έλεγχος ηπατητίδων δεν διενεργείται, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία όχι μόνο για τη διερεύνηση των ασθενών, αλλά και τη διερεύνηση του προσωπικού σε περίπτωση ατυχημάτων με βιολογικούς παράγοντες.

Όπως είναι γνωστό, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΠΓΝΛ, με την τεχνογνωσία και την υποδομή που διαθέτει, δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες της περιοχής μας, αλλά ολόκληρης της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος υποβαθμίζουν σημαντικά τον ρόλο του ως τριτοβάθμιο μικροβιολογικό εργαστήριο, ενώ η αποψίλωση του προσωπικού, που είχε στη δύναμή του, προς τα αντίστοιχα εργαστήρια άλλων νοσοκομείων της χώρας, έχει ως συνέπεια την αδυναμία του να λειτουργήσει με ασφάλεια, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καθημερινά καταβάλλονται. Αυτή τη στιγμή, το ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου υπολείπεται σαφώς αριθμητικά των αντίστοιχων τμημάτων άλλων νοσοκομείων της χώρας».

Στο μικροβιολογικό τμήμα δεν έχει αντιδραστήρια. Μάλιστα, εκκρεμεί παραγγελία από τον Οκτώβριο ανεκτέλεστη. Επιπλέον, το προσωπικό μειώνεται διαρκώς. Η δε κατάσταση στην αιμοδοσία είναι χαοτική και επικίνδυνη. Εδώ και περίπου ένα μήνα, δεν επιτρέπονται οι αιμοληψίες στο Πανεπιστημιακό. Συνεπώς, οι διασταυρώσεις γίνονται στο σταθμό αιμοδοσίας του παλιού Νοσοκομείου και τα αίματα μεταφέρονται από το ένα στο άλλο με το ασθενοφόρο. Η «απόφαση» αυτή γεννά τουλάχιστον απορία, καθώς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έχει τεράστιες ανάγκες. Την ίδια στιγμή, προσωπικό μετακινείται με αποφάσεις της ΥΠΕ σε μικρότερα ιδρύματα και ΚΥ πάρα τις φοβερές ελλείψεις.

Ερωτάσθε:

Γιατί εγκαταλείψατε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας; Τι σκοπεύετε να κάνετε;

 Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ