Το 2015 μετά από "προσχηματική" αξιολόγηση 71 Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, οι 59 (44 Διοικητές και 15 Αναπληρωτές Διοικητές) παύθηκαν από τα καθήκοντά τους και ορισμένοι εξ αυτών προσέφυγαν στο ΣτΕ, για να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις. Το Γ’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε 11 αποφάσεις (690-700/2017), με τις οποίες κάνει δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως 10 Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων και ακυρώνει τις αποφάσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας με τις οποίες έγιναν οι απολύσεις του το 2015.

Για μια υπόθεση καταργήθηκε η δίκη, καθώς είχε παρέλθει ο χρόνος της τριετούς θητείας του προσφεύγοντος κατά την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο. Για τους Συμβούλους Επικρατείας του Γ’ τμήματος οι υπουργικές αποφάσεις είναι μη νόμιμες, καθώς έχουν πλημμελή αιτιολογία. Πλημμελώς αιτιολογημένο είναι - σύμφωνα με την Απόφαση - και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, καθώς δεν περιγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά, αξιολογήσεις, εκτιμήσεις και γεγονότα, για την συμπεριφορά των παυθέντων, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από το ΣτΕ η νομιμότητα της πρόωρης απομάκρυνσή τους.

Φαίνεται πως η ιστορία του 2004 επαναλαμβάνεται σε βάρος των ελληνικών νοσοκομείων και του ελληνικού Δημοσίου. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Πολάκης, ακολουθώντας πιστά την τακτική των προκατόχων του, ομιλούσε περί "πολιτικών προσώπων" και μαζικών απομακρύνσεων. Ειδικότερα, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έδωσε εντολή στις Υγειονομικές Περιφέρειες να αξιολογήσουν τους Διοικητές των νοσοκομείων, χωρίς να υπάρξει καμία ενημέρωση για τα κριτήρια αξιολόγησης. Στο μεταξύ, με απόφαση δημοσιευμένη στη διαύγεια (A1β/Γ.Π.οικ.: 85701, 10/11/2015) προέβη σε τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των νυν Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών σε "συνέχεια των Εκθέσεων Αξιολόγησης των Διοικητών των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών", σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Βεβαίως, και πάλι δεν γίνεται καμία αναφορά στα κριτήρια αξιολόγησης.

Είχαν προηγηθεί, βεβαίως, ενέργειες του τέως Υπουργού Υγείας, κ. Κουρουμπλή, ο οποίος χαρακτήρισε δίχως περιστροφές τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές νοσοκομείων "πολιτικά πρόσωπα", απαίτησε εγγράφως να παραιτηθούν (αριθμός πρωτοκόλλου Οικ. 2589, 16/04/2015), προέβη σε κατάργηση της επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 που εισηγείται στον Υπουργό Υγείας το διορισμό ή τη διακοπή της θητείας των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων και απέκτησε εξουσιοδότηση για διακοπή, λήξη θητείας ή παύση των υφιστάμενων και διορισμό νέων (παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4332/2015, ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάταξη Κουρουμπλή ουσιαστικά αντιγράφει την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α, 132/2004), που ψηφίστηκε επί Υπουργίας του κ. Ν. Κακλαμάνη, σύμφωνα με την οποία "Από τη δημοσίευση του νόμου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο η θητεία είτε αυτή καθορίζεται από συγκεκριμένη διάταξη είτε απορρέει από σύμβαση των Προέδρων των Πε.Σ.Υ.Π., των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών Πε.Σ.Υ.Π., των Διοικητών των Νοσοκομείων ΕΣΥ και των Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων ΕΣΥ". Τότε, περίπου 120 Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές, που απομακρύνθηκαν, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι τα δικαιώματά τους δεν μπορούσαν να θιγούν, πολύ δε περισσότερο αζημίως για το Δημόσιο. Στη συνέχεια, οι "απολυμένοι" προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια διεκδικώντας αποζημιώσεις. Για την ακρίβεια διεκδίκησαν και πέτυχαν την καταβολή των αποδοχών τους ως τη συμβατική λήξη της θητείας τους, καθώς όταν "απολύθηκαν" δεν είχε λήξει το πενταετές συμβόλαιο που είχαν υπογράψει.

Επειδή η εμμονή του Υπουργείου Υγείας να επιλέξει Διοικητές με κομματικά κριτήρια, οδήγησε σε ακέφαλα επί μακρόν νοσοκομεία σε μια περίοδο που το ΕΣΥ βρίσκεται σε οριακή λειτουργία,

Επειδή, για να διορίσει "το δικά της παιδιά", η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιβαρύνει οικονομικά το ελληνικό Δημόσιο εν γνώσει της,

Επειδή η ανάληψη θέσεων ευθύνης στον κρατικό μηχανισμό πρέπει να γίνεται με προκήρυξη βάσει προσόντων και ανοικτές, διαφανείς διαδικασίες επιλογής και όχι με πελατειακά κριτήρια και μικροκομματικές λογικές,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τη νέα "αναταραχή" που θα δημιουργηθεί στα νοσοκομεία όλης της χώρας μετά τις πρόσφατες Ακυρωτικές Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Παρακαλώ, όπως καταθέσετε τα έγγραφα που απαντούν στα κάτωθι:

Ποιο είναι το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων που πρόκειται να εκταμιευτεί από το Υπουργείο Υγείας σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για απομάκρυνση Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών;

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας