To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας (EMRI) είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία με υψηλή τεχνογνωσία, στελεχωμένη από έμπειρους επιστήμονες, η οποία δραστηριοποιείται έντονα στο πεδίο της κλινικής έρευνας και της ανάπτυξης προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών. Το EMRI Α.Ε. έχει κάνει αισθητή, από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας του, την παρουσία του στο χώρο της υγείας με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν:

Kλινικές μελέτες

Aπό τα πρώτα έτη λειτουργίας του, έχει αναλάβει τη διεξαγωγή σειράς, παρεμβατικών και μη παρεμβατικών κλινικών μελετών, τόσο σε πανελλαδικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, εξασφαλίζοντας αποδοτικότητα, ακεραιότητα, ποιότητα, ασφάλεια και ταχύτητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες του.

Ωστόσο, πέραν από την οργάνωση και διαχείριση κλινικών μελετών Φάσεων ΙΙ έως και ΙV, στο άμεσο μέλλον το EMRI θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει και τη διεξαγωγή μελετών βιοϊσοδυναμίας για την ανάπτυξη νέων γενοσήμων φαρμάκων. Ως συνεργαζόμενος κατ’ ανάθεση οργανισμός ενός εξειδικευμένου κέντρου βιοϊσοδυναμίας στην Ελλάδα, έχει σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, σε πλήρη εναρμόνιση με τις ειδικές απαιτήσεις που έχουν θεσπίσει οι εταιρείες ανάπτυξης γενοσήμων, καθώς και με τα αυστηρά πρότυπα που ορίζονται από το διεθνές και τοπικό κανονιστικό πλαίσιο. Κύριος στόχος να συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών σκευασμάτων που αδειοδοτούνται και κυκλοφορούν στη χώρα μας.

Προγράμματα υποστήριξης ασθενών

Παράλληλα, διακρίνεται στην ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών, καλύπτοντας όλη την ελληνική επικράτεια. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στο να λάβουν οι ασθενείς και το οικείο τους περιβάλλον, όλες τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στην πάθησή τους, αποκτώντας έτσι την ικανότητα σωστής διαχείρισής της. Tα προγράμματα υποστήριξης έρχονται να αναβαθμίσουν τη θέση του ασθενούς, καθιστώντας τον στο επίκεντρο της προσοχής και ενδυναμώνοντας έτσι τη «θεραπευτική συμμαχία» μεταξύ ασθενούς και ιατρού. Τελικό σκοπό συνιστά η βελτίωση της συμμόρφωσης των ασθενών, καθώς είναι διαπιστωμένο ότι βασική αιτία αποτυχίας των θεραπειών αποτελεί το έλλειμμα συνέπειας που επιδεικνύεται από την πλευρά των ασθενών.

Διαθέτοντας ένα οργανωμένο δίκτυο επαγγελματιών υγείας (νοσηλευτών, ψυχολόγων, διαιτολόγων, κλπ.), ένα εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο και ένα εξελιγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης του πιο πολύπλοκου και απαιτητικού προγράμματος υποστήριξης. Ήδη εντός των 18 μηνών πλήρους λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, έχουμε παράσχει το σύνολο των ακόλουθων υπηρεσιών:

  • 6.000 κατ’ οίκον εκπαιδεύσεις ασθενών ή/και φροντιστών τους, ως προς τη χρήση ιατρικών συσκευών, τη θεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή.
  • 18.500 υπενθυμίσεις προς τους ασθενείς σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή τους (χορήγηση, συνταγογράφηση, κλπ)
  • 19.500 αποστολές αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
  • 195 εκπαιδεύσεις ομάδων ασθενών σχετικά με τη νόσο τους και τον τρόπο διαχείρισης αυτής.
  • 300 περιπτώσεις υποστήριξης ασθενών στις διαδικασίες ασφαλιστικών ταμείων.
  • 2.000 καταγραφές και αντίστοιχη προώθηση ανεπιθύμητων ενεργειών και παραπόνων προϊόντων

Το EMRI έχει ως όραμα να καθιερωθεί ως η κορυφαία επιλογή στη διεξαγωγή της Ιατρικής Έρευνας και στην Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Ασθενών για τις Φαρμακευτικές Εταιρείες, τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα και τις Επιστημονικές Εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πληροφορίες www.emri.gr