Στο Συμβούλιο της Επικρατείας... προσέφυγε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 76492/13.10.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων», που εισήγαγε με την τακτική του… «Προκρούστη»   86 νέες εξετάσεις στις καλύψεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
Η απόφαση αυτή, αναφέρουν παράγοντες του Συνδέσμου, είναι μνημείο λαϊκισμού, παραπλάνησης της κοινής γνώμης και νομοθέτησης με επικοινωνιακούς και μόνο όρους. Επί της ουσίας, εφαρμόζεται δήθεν «κοινωνική πολιτική» με δαπάνες όμως των ιδιωτών παρόχων!

Θυμίζουμε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας: «Όσον αφορά στην κοστολόγηση, είναι η πρώτη φορά που κοστολογούνται 86 ιατρικές πράξεις, η δαπάνη των οποίων έως τώρα επιβάρυνε τους ασθενείς, ενώ στο εξής θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ». Και συνεχίζει: «Παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των οικονομικά αδύναμων στρωμάτων, προχωρά στη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία διασφαλίζουν την ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες Υγείας αλλά και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος».
 Η αλήθεια, συνεχίζουν πηγές από το Σύνδεσμο είναι ότι κανένα ποσό δεν έχει προβλεφθεί για την αποζημίωση αυτών των εξετάσεων, η διενέργειά των οποίων θα επιβαρύνει εξολοκλήρου τους ιδιώτες παρόχους που θα τις διενεργήσουν. 
 
Δηλαδή, οι ιδιώτες πάροχοι θα καταβάλλουν μέσω αυξημένου clawback και rebate το επιπλέον κόστος!

Η ΠΑΣΙΔΙΚ εκτιμά ότι οι δικαστές θα αρθούν επιτέλους στο ύψος του λειτουργήματός τους και θα κάνουν πράξη τα λόγια του Κωνσταντίνου Ρακτιβάν στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 17 Μαΐου 1929 σχετικά με τον ρόλο του ΣτΕ: 
«Ο επιδιωκόμενος ούτος σκοπός λίαν ευγλώττως και εν δυσυπερβλήτω λαγωνισμώ συνοψίζεται εις την φράσιν: «να καταστήσωμεν την ημετέραν χώραν κράτος δικαίου» ή «πολιτείαν δικαίου», ειδικώς δε εις ό,τι αφορά την Διοίκησιν».