Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από την Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία είναι η δεύτερη φορά που Έλληνας επιστήμονας πολυμερών εκλέγεται στην προεδρία της EPF μετά την εκλογή του Καθ. κ. Νίκου Χατζηχρηστίδη που διετέλεσε πρόεδρος την διετία 1996-1997.

H EPF είναι ένας μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός του οποίου μέλη είναι οι Εθνικές Επιστημονικές Ενώσεις Πολυμερών της Ευρώπης κι έχει ως στόχο το συντονισμό και την ενδυνάμωση κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στην περιοχή της επιστήμης, της τεχνολογίας και των εφαρμογών των συνθετικών και φυσικών μακρομορίων, την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και δικτύωσης στην επιστήμη και μηχανική των πολυμερών και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των νέων Ευρωπαίων επιστημόνων στην επιστήμη των πολυμερών.

Στον κ. Αναστασιάδη έχει απονεμηθεί το John H. Dillon Medal της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 1998 ενώ έχει εκλεγεί Διακεκριμένο Μέλος (Fellow) της Αμερικανικής Ένωσης Φυσικής το 2000. Ο ίδιος είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ) από το 2012.

Ο κ. Αναστασιάδης εξελέγη Πρόεδρος της EPF από την Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των χωρών μελών και διαδέχεται στην Προεδρία τον Καθ. κ. Jean-François Gérard από την INSA Lyon, που είναι πρόεδρος για την περίοδο 2016-2017.