Την μετάβαση από την πρωτοβάθμια περίθαλψη στην δευτεροβάθμια των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας ζητά η Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), θεωρώντας ότι έτσι όπως είναι το φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων αυτών δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι των κλινικών. 

Για το θέμα αυτό μίλησε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΠΕΙΚ, κ. Γρηγόρης Σαραφιανός και στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή. Σε συνομιλία που είχαμε μαζί του ανέφερε στο Iatronet ότι από τη στιγμή που οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας πραγματοποιούν αντίστοιχα χειρουργεία -χειρουργικές πράξεις- με αυτά των ιδιωτικών κλινικών θα έπρεπε να φορολογούνται και με ΦΠΑ 24%, όπως και οι τελευταίες. Αντί αυτού υπάρχει άνιση μεταχείριση, υποστηρίζει ο ίδιος, θεωρώντας παραπλανητική την όποια διαφήμιση ότι οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας είναι φθηνότερες από τις ιδιωτικές κλινικές. Πράγματι, αναφέρει σε απόλυτα νούμερα, αυτό συμβαίνει αλλά η αιτία είναι ότι ο ασθενείς στις μονάδες δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Τελευταία στοιχεία αναφέρουν ότι σήμερα λειτουργούν 29 Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας εκτός Αττικής, και οκτώ στο λεκανοπέδιο Αττική, ενώ εκκρεμούν στην περιφέρεια (Αττικής) άλλες 50 αιτήσεις για δημιουργία ανάλογου αριθμού μονάδων.    

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ο ίδιος, αντί το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών να γίνει πιο ευέλικτο προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα της χώρας, γίνεται πιο πολύπλοκο. Και μας αποκαλύπτει, πάνω από 70 δικαιολογητικά πρέπει κάθε χρόνο οι κλινικές να επικαιροποιούν, εκ των οποίων πάνω από τα μισά είναι άνευ ουσίας, όπως οι ανανεώσεις που απαιτούνται των πιστοποιήσεων των πτυχίων γιατρών και νοσηλευτών. Θα είχε όπως λέει μία λογική, αυτή η ανανέωση εάν αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το καινούργιο επιστημονικό προσωπικό που ξεκινά να απασχολείται σε μία κλινική και όχι τους παλιούς συνεργάτες.