Πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα και τρίτη εταιρεία εν γένει στη χώρα μας, που λαμβάνει πιστοποίηση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, αποτελεί πλέον η Valeant / PharmaSwiss Hellas (μέλος του Ομίλου Valeant).

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε από τον Φορέα Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016. Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου ISO 37001:2016 (Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας), αφορά στη διαχείριση παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και στην εμπορία και διακίνηση φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής. Η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 37001 βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους δωροδοκίας και να βελτιώσουν την ικανότητά τους στην ανίχνευση σχετικών ενδεχόμενων κινδύνων.

Ακόμη, ενισχύει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, ως προς τις συνέπειες της δωροδοκίας, προωθώντας την κουλτούρα καταπολέμησής της. Η πιστοποίηση για τη Valeant / PharmaSwiss Hellas έρχεται ως φυσική συνέχεια σε μια ήδη καθιερωμένη πολιτική που απαγορεύει τη δωροδοκία και τη διαφθορά, κατά τη διενέργεια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, αποδεικνύει την πίστη της στη διαφάνεια, ως κομμάτι της επιχειρηματικής ηθικής και, φυσικά, τη δέσμευση της Valeant / PharmaSwiss Hellas στη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριότητων με ακεραιότητα, σύννομα, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η εταιρεία προσδοκά και απαιτεί την ίδια δέσμευση από όλους όσους ενεργούν για λογαριασμό της, καθώς και από αυτούς που ενεργούν ως επιχειρηματικοί συνεργάτες της. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου, η Valeant / PharmaSwiss Hellas αποδεικνύει, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, ότι εφαρμόζονται όλοι οι κατάλληλοι έλεγχοι και οι βέλτιστες πρακτικές κατά της δωροδοκίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Valeant / PharmaSwiss Hellas, κ. Ιάκωβος Μιχαλίτσης, δήλωσε: «Έχοντας συνείδηση των αιτιών του φαινομένου της δωροδοκίας στον χώρο της Υγείας, όπως η ανοχή στη διαφθορά, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου, τα πιθανά κενά στη νομοθεσία, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ελέγχου, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι για την «πρωτιά» μας! Η δωροδοκία επιτείνει τη διαφθορά και συμβάλλει στην υπονόμευση του μέλλοντος των νέων γενεών. Κάθε πράξη δωροδοκίας αποτελεί εμπόδιο στην πρόοδο, αλλά κυρίως, υποβαθμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας. Η πιστοποίηση αυτή από την TÜV HELLAS έρχεται ως επίρρωση των εμπεδωμένων πρακτικών, του τρόπου εργασίας και της στάσης ζωής όλων των συναδέλφων μας στη Valeant. Αναμφίβολα, αποδεχόμαστε με υπερηφάνεια αυτό το σημαντικό γεγονός, ως απόδειξη του ότι η εργασιακή μας καθημερινότητα διέπεται από όλες αυτές τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια, σύμφωνα με διεθνείς παραμέτρους ποιότητας. Μόνο έτσι η εταιρεία μας μπορεί να συνεισφέρει, ώστε οι Υπηρεσίες Υγείας στη χώρα μας να καταλήγουν στην καλύτερη δυνατή φροντίδα προς τους πολίτες».

O Διευθυντής Πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD), κ. Γιάννης Οικονομίδης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ο Φορέας που παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρότυπο ISO 37001:2016 για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε το ενδιαφέρον των ελληνικών εταιρειών και υπογραμμίζουμε την αμεσότητα της Valeant / PharmaSwiss Hellas στην πιστοποίησή της σύμφωνα με το πρότυπο, γεγονός που την καθιστά πρωτοπόρο εταιρεία με σεβασμό στις διαδικασίες διαφάνειας».