Η Heineken ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα και κέρδη μετά από ένα δυνατό κλείσιμο χρονιάς, ειδικά σε αναδυόμενες αγορές, αλλά τα αποτελέσματα του ομίλου ήταν χαμηλότερα λόγω δυσμενών νομισματικών κινήσεων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα της ανακοίνωσε οργανικά έσοδα για το 2017 σε άνοδο 5% στα 21,9 δισ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν 21% στα 2,9 δισ. ευρώ.

Οι νομισματικές κινήσεις – κυρίως από τη νάιρα Νιγηρίας και το κονγκολέζικο φράγκο – αφαίρεσαν 567 εκατ. ευρώ από τα έσοδα και 116 εκατ. ευρώ από τα λειτουργικά κέρδη.

Εκτός από τη Νιγηρία και το Κονγκό, όπου οι αδύναμες οικονομίες έχουν χτυπήσει τις πωλήσεις, οι αναδυόμενες αγορές υπεραπόδωσαν για τον όμιλο συνολικά, με 9,8% άνοδο στα έσοδα και 8% στα λειτουργικά κέρδη.

Πηγές: euro2day.gr