Τα δικά σας σχόλια

Ξ.Α. Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Θα συμφωνήσω για τις εξετάσεις και θα πρόσθετα να σιγουρευτείς ότι κάνεις εξετάσεις β12 μέσα στις όποιες εξετάσεις κάνεις... Τα συμπτώματα που αναφέρεις είναι μέσα στα συμπτώματα έλλειψης β12.. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι σίγουρα είναι αυτό ή ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο... Η Β12 θέλεις να είναι αρκετά πάνω από το κατώτατο όριο... Εγώ θα έλεγα από 600 και άνω να είναι... Είναι εύκολο να το διορθώσεις με ένα συμπλήρωμα πάντως αν είναι χαμηλά...