Τα δικά σας σχόλια

Ν.Σ. Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Σκολίωση ρινικού διαφράγματος σημαίνει στραβό οστό και χόνδρος. Δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί με φάρμακα. Είναι καθαρά χειρουργικό περιστατικό.