Αγγλικός όρος

extrapyramidal syndrome

Ορισμός

Μία από τις διάφορες εκφυλιστικές νόσους του νευρικού συστήματος που προσβάλλουν το εξωπυραμιδικό σύστημα και τα βασικά γάγγλια του εγκεφάλου. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν τρόμους, χορεία, αθέτωση και δυστονία. Η νόσος του Parkinson είναι ένα χαρακτηριστικό εξωπυραμιδικό σύνδρομο.