Η πιθανότητα εμφάνισης λεμφοβλαστικής λευχαιμίας στα παιδιά, ενδέχεται να σχετίζεται με τον αριθμό των λοιμώξεων που αυτά εμφάνισαν κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας βρετανικής μελέτης.

Η ερευνήτρια Eve Roman του Πανεπιστημίου του York ερεύνησε 455 παιδιά που διαγνώστηκαν με λευχαιμία σε ηλικία 2 έως 5 ετών, από τα οποία 425 είχαν εμφανίσει οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύεται στο ‘American Journal of Epidimiology’,τα παιδιά με τον παραπάνω τύπο λευχαιμίας είχαν προσβληθεί από σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό λοιμώξεων στη βρεφική ηλικία σε σχέση με ομάδα παιδιών που δεν είχε προσβληθεί από λευχαιμία.

Τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 3,6% και 3,1%.

Συνολικά, ποσοστό 24% των παιδιών με λευχαιμία και 18% αυτών που δεν είχαν εμφανίσει λευχαιμία είχαν προσβληθεί από τουλάχιστον μια λοίμωξη τον πρώτο μήνα της ζωής τους ενώ τα ποσοστά αυτά στο τέλος του πρώτου έτους ζωής, ανήλθαν στο 88% και 85% αντίστοιχα.

Τα παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία που είχαν περισσότερα από ένα επεισόδια λοίμωξης στη βρεφική ηλικία είχαν την τάση να διαγνωστούν με τον παραπάνω τύπο λευχαιμίας σε σχετικά νεαρότερη ηλικία.

Η μέση ηλικία εμφάνισης της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας ήταν οι 38 μήνες στα παιδιά που είχαν 2 ή περισσότερα επεισόδια λοίμωξης στη βρεφική ηλικία σε σύγκριση με 45 μήνες σε αυτά που είχαν ένα ή κανένα επεισόδιο λοίμωξης.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η πρόωρη εμφάνιση λοιμώξεων ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση λευχαιμίας σε νεαρή ηλικία.

Πηγές: ‘American Journal of Epidimiology’