Ο ΕΦΕΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ενημέρωση σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων, καθώς και ενημέρωση που συνίσταται σε ερωτήσεις - απαντήσεις για τα πρόσθετα τροφίμων.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται με αφορμή την υιοθέτηση κανονισμών της Επιτροπής για την κατάρτιση ενωσιακών καταλόγων προσθέτων τροφίμων.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΦΕΤ συμμετέχει ενεργά στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις σχετικά με τα θέματα των προσθέτων τροφίμων.

1. Η ενημέρωση για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ στο σύνδεσμο
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ->ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ->ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2. Η ενημέρωση με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων για τα πρόσθετα τροφίμων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ->ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ->ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Πηγές: ΕΦΕΤ.