Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Άκρως επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι Έλληνες γιατροί με την κινητή τηλεφωνία.

Αν και η συντριπτική πλειονότητά τους χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, οι περισσότεροι εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με τις επιπτώσεις του στην υγεία και δηλώνουν ότι δεν θα επέτρεπαν τη χρήση του από τα παιδιά τους.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από έρευνα η οποία διεξήχθη σε 99 ειδικευμένους γιατρούς, που εργάζονται στην Αττική. Τα ευρήματά της παρουσιάστηκαν σήμερα, στο πλαίσιο ημερίδας η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με θέμα ‘Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και Δημόσια Υγεία, Ενημερωτικό Πρόγραμμα για τις Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες’.

Σκοπός της είναι η διερεύνηση και καταγραφή της αντίληψης ειδικευμένων ιατρών της Αττικής αναφορικά με θέματα υγείας και πρόληψης που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Η λήψη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω προκωδικοποιημένου ερωτηματολογίου με 22 ερωτήσεις. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και στάλθηκαν στους συμμετέχοντες της μελέτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή συσκευών τηλεομοιοτυπίας (fax).

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, όπου κωδικοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν σε λογιστικό φύλλο, ενώ ακολούθησε στατιστική ανάλυση.

Το 99% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο ο μέσος ημερήσιος χρόνος ομιλίας για τους περισσότερους ιατρούς (43,3%) δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά.

Το 51,5% των ερωτηθέντων ιατρών θα επέτρεπαν στα παιδιά τους, περισσότερο ή λιγότερο τη χρήση κινητού τηλεφώνου, ενώ το 45,5% δεν θα την επέτρεπε.

Το 93% των ερωτηθέντων αποφαίνεται ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου έχει περισσότερη ή λιγότερη επίδραση στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών.

Φαίνεται πως επικρατεί μία γενικότερη ανησυχία σχετικά με την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα στην ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα, το 67,7% δηλώνει πως ανησυχεί πολύ ή πάρα πολύ, ενώ το 28,3% δηλώνει ότι ανησυχεί λιγότερο.

Το 76,8% των ερωτηθέντων ιατρών δηλώνει πως δέχεται περισσότερα ή λιγότερα ερωτήματα από τους ασθενείς τους σχετικά με την επίπτωση των κινητών τηλεφώνων στην υγεία.

Το 17,2% αποφαίνεται ότι δεν έχει καθόλου γνώσεις για να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα, το 67,7% απαντά ότι έχει λίγες ή μέτριες γνώσεις και το 12,1% ότι γνωρίζει πολλά πράγματα για το θέμα. Κανείς από τους ερωτηθέντες δεν απάντησε ότι είναι πλήρως ενημερωμένος.