Ο καρκίνος του προστάτη είναι η πιο συχνή κακοήθεια του άνδρα και η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο στον άνδρα. Όταν διαγνωσθεί έγκαιρα, σε πρώιμα στάδια, θεραπεύεται πλήρως. Ο προληπτικός έλεγχος με τη δακτυλική εξέταση και τον αιματολογικό έλεγχο του PSA θέτει μόνο την υποψία για πιθανή ύπαρξή του.

Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία απεικονιστική εξέταση (διορθικό υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση) που να πιστοποιεί με ακρίβεια την ύπαρξη κακοήθειας στον προστάτη εκτός από τη βιοψία.

Ποιο το πρόβλημα με τις βιοψίες του προστάτη;

Επειδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια δεν μπορεί να απεικονισθεί ο καρκίνος του προστάτη με οποιαδήποτε ακτινολογική τεχνική, οι βιοψίες του προστάτη εκτελούνται πρακτικά στα τυφλά. Αν και διενεργούνται με συγκεκριμένη χαρτογράφηση, η αξιοπιστία της βιοψίας, η οποία και θέτει τελικά τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη, δεν ξεπερνά το 70%.

Δηλαδή από τους 100 ασθενείς με καρκίνο του προστάτη μόνο οι 70 θα διαγνωσθούν με την πρώτη βιοψία. Έτσι λοιπόν αναγκαζόμαστε να λαμβάνουμε περισσότερο αριθμό βιοψιών, αυξάνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα επιπλοκών (αιμορραγία, εμπύρετη προστατίτιδα, πόνος κτλ) ή να καταφεύγουμε σε επαναληπτικές βιοψίες ανά 3 ή 6 μήνες με κίνδυνο την καθυστέρηση της έγκαιρης διάγνωσης.

Τί διαφορετικό προσφέρει η νέα μέθοδος;

Με τη νέα μέθοδο μπορεί να απεικονισθούν για πρώτη φορά στο διορθικό υπερηχογράφημα έστω και μικρές περιοχές ύποπτες για κακοήθεια του προστάτη με αξιοπιστία άνω του 95%. Με τη βοήθεια ενός λογισμικού συστήματος έχουν συνδυασθεί σε τρισδιάστατη (3D), υψηλής ευκρίνειας (High Definition, HD) απεικόνιση η υπερηχογραφική σάρωση διαδοχικών τομών του προστάτη με ιστολογικές τομές των παρασκευασμάτων του προστάτη που λαμβάνονται μετά από ριζική προστατεκτομή.

Το λογισμικό σύστημα έχοντας ‘εκπαιδευτεί’ από τα δεδομένα εκατοντάδων ασθενών αναγνωρίζει και ξεχωρίζει τις ανεπαίσθητες, μη διακριτές με το ανθρώπινο μάτι, μεταβολές του υπερηχογραφικού σήματος που προκαλούν οι έστω και μικρές καρκινικές εστίες στον προστάτη από το υπόλοιπο φυσιολογικό προστατικό ιστό.

Για πρώτη φορά συνδυάζεται η διορθική υπερηχογραφική σάρωση του προστάτη με τα ιστολογικά δεδομένα του καρκίνου αυξάνοντας την ευαισθησία της μεθόδου πάνω από το 95%.

Σε ποιους απευθύνεται η νέα μέθοδος;

Η οπτική απεικόνιση του καρκίνου του προστάτη με τη μέθοδο της Ιστολογικής Σάρωσης (HistoScanning) εφαρμόζεται:

  • σε όλους τους ασθενείς με υποψία καρκίνου που υποβάλλονται σε βιοψία προστάτη
  • για ακριβή εκτίμηση της σταδιοποίησης και της τοπικής επέκτασης του καρκίνου σε ασθενείς με διαγνωσμένο ήδη καρκίνο με σκοπό την εκλογή της καταλληλότερης θεραπείας
  • στην παρακολούθηση ασθενών που επέλεξαν την προσεκτική παρακολούθηση μόνο, χωρίς την εφαρμογή καμίας συμβατικής θεραπείας (χειρουργείο, ακτινοβολία, ορμονοθεραπεία)

Ποια είναι τα οφέλη για τους ασθενείς;

  • για πρώτη φορά απεικονίζεται οπτικά ο καρκίνος του προστάτη
  • ακριβή εκτίμηση του καρκινικού φορτίου και της καρκινικής μάζας για ακριβή σταδιοποίηση πριν την θεραπεία
  • λόγω του περιορισμού του αριθμού βιοψιών (τσιμπημάτων) ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές (πόνος, αιμορραγία, εμπύρετη προστατίδιδα, σήψη κτλ) που προκαλεί η βιοψία του προστάτη
  • εξάλειψη της ανάγκης για επανάληψη της βιοψίας
  • μη καθυστέρηση στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη και συνεπώς δυνατότητα για καλύτερα μετεγχειρητικά αποτελέσματα

Πώς εκτελείται πρακτικά η βιοψία του προστάτη με την Ιστολογική Σάρωση;

Ακολουθείται η συνήθης διαδικασία προετοιμασίας πριν τη βιοψία του προστάτη (αντιβιοτική από το στόμα προφύλαξη, κένωση του ορθού με υποκλυσμό, εφαρμογή τοπικής αναισθησίας ή και μέθης). Προηγείται το διορθικό υπερηχογράφημα με εξειδικευμένο μηχάνημα υπερήχων τρισδιάστατης και υψηλής ευκρίνειας απεικόνισης.

Τα δεδομένα του υπερηχογραφήματος εισάγονται στο σταθμό εργασίας (workstation) της Ιστολογικής Σάρωσης, όπου επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο και παρουσιάζονται σε τρισδιάστατη εικόνα. H διάρκεια αυτής της επεξεργασίας δεν ξεπερνά τα 2 με 3 λεπτά, μη παρατείνοντας ουσιαστικά τη συνολική διαδικασία της με διορθικό υπερηχογράφημα κατευθυνόμενης βιοψίας του προστάτη, η οποία και ανέρχεται συνολικά σε 10 με 15 λεπτά.

Σε ποια κέντρα διενεργείται η Ιστολογική Σάρωση;

H βιοψία του προστάτη με την βοήθεια της Ιστολογικής Σάρωσης είναι αρκετά διαδεδομένη στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Δεν είναι τυχαίο που τα μεγαλύτερα ρομποτικά ουρολογικά κέντρα της Γερμανίας είναι εφοδιασμένα με την τεχνική της Ιστολογικής Σάρωσης προσφέροντας στους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη όχι μόνο την πιο πρώιμη και αξιόπιστη διάγνωση αλλά και τη δυνατότητα για έγκαιρη θεραπεία για πλήρη ίαση με μηδενικές σχεδόν επιπλοκές και διατήρηση της ποιότητας ζωής, ενώ τώρα εφαρμόζεται και στη χώρα μας.

O χαρακτηρισμός των ιστών (με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι ύποπτες για καρκίνο περιοχές με ακρίβεια μεγαλύτερη από 95%) με την διορθική κεφαλή του 3D υπερηχογραφικού μηχανήματος (BK Medical ProFocus UltraView) και τον σταθμό εργασίας της Iστολογικής Σάρωσης (HistoScanning Workstation).