Οι θεραπείες για την ανδρική υπογονιμότητα είναι οι εξής:

Παρακέντηση Επιδιδυμίδας. Η διαδικασία αυτή αφορά τη συλλογή σπέρματος από την επιδιδυμίδα. Είναι η πιο απλή από τις αναφερόμενες, αλλά επίσης χρησιμοποιείται στις πιο ελαφρές περιπτώσεις ολιγοσπερμίας ή αδυναμίας εκσπερμάτωσης (π.χ.

παραπληγία). Γίνεται με τοπική αναισθησία.

Παρακέντηση Όρχεων. Πρόκειται για το επόμενο στάδιο στη διαδικασία ανεύρεσης σπέρματος. Γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία και αποσκοπεί στη συγκέντρωση μικρής ποσότητας ορχικού ιστού.

Η βιοψία όρχεων, γίνεται υπό γενική αναισθησία (μέθη). Λαμβάνονται τεμάχια ιστού και από τους δύο όρχεις αν χρειαστεί. Αποτελεί την πιο σίγουρη μέθοδο συλλογής σπερματοζωαρίων, ειδικά σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας ή υποψίας χρωμοσωμικών ανωμαλιών (μωσαϊκισμός).

Ο ασθενής παραμένει στη Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης μόνο για λίγες ώρες μετά την επέμβαση και εν συνεχεία επιστρέφει στο σπίτι του.

Κατάψυξη Σπέρματος και Ορχικού Οστού. Σε περιπτώσεις όπου ο σύντροφος δεν μπορεί να είναι παρών την ημέρα της σπερματέγχυσης ή της ωοληψίας, το σπέρμα του μπορεί να καταψυχθεί και να χρησιμοποιηθεί αργότερα.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης ή θεραπείας που μπορεί να καταστρέψει σε σημαντικό βαθμό τους όρχεις (π.χ. όγκος, ακτινοβολία).