• Βάλτε τον πάσχοντα να καθίσει
  • Απαλά ξεπλύνατε το αυτί που θα παρασύρει το έντομο να βγει έξω
  • Άν δεν πετύχει οδηγήστε ή στείλτε τον πάσχοντα στο νοσοκομείο.