Παρά τις σχετικές ελλείψεις χρηματοδότησης σε κάποιες επιστήμες ο νέος τομέας της νεύρο ψυχολογικής ανοσολογίας (Ν.Ψ.Α) κερδίζει όλο και μεγαλύτερη αποδοχή στον ιατρικό κόσμο.

Η νεύρο ψυχολογική ανοσολογία εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εγκεφάλου, της συμπεριφοράς, του νευρικού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος, και του ενδοκρινούς συστήματος.

Σήμερα, οι νέες μοριακές τεχνικές επιτρέπουν στους επιστήμονες να απαριθμήσουν τις συνδέσεις μεταξύ των ψυχικών διαταραχών και των οργανικών ασθενειών, και επισημαίνουν τις αλλαγές στης ορμόνες, στα κύτταρα, και στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Σύμφωνα με τη Margaret Kemeny, καθηγήτρια της ψυχιατρικής και της επιστήμης του biobehavioral στο πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, σε μια πρόσφατη εργασία έχει αποδειχθεί ότι οι ορμόνες και οι νευροδιαβιβαστές που απελευθερώνονται κάτω από καταστάσεις άγχους μπορούν να αλλάξουν την άνοση συμπεριφορά των κυττάρων.

Μια από τις εστιάσεις της (Ν.Ψ.Α) είναι η μελέτη του φαινομένου του άγχους και της επιβλαβούς επιρροής του στο σώμα, με συνέπεια την ασθένεια. Το χρόνιο άγχος και τα αρνητικά αποτελέσματα του είναι ένα παράδειγμα της σύνδεσης μεταξύ του σώματος και του μυαλού. Η αιτία της ασθένειας είναι αποτέλεσμα πολλών συντελεστών. Έχει αποδειχθεί ότι το χρόνιο άγχος είναι ένας παράγοντας κινδύνου στις κύριες αιτίες της νοσηρότητας και της θνησιμότητας όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο καρκίνος.

Η κοινωνία μας διδάσκει ότι πρέπει να αγνοούμε την δύναμη της σκέψης και το πόσο αυτή μπορεί να μας βοηθήσει σε κάποια διαταραχή και δυσλειτουργία. Μας διδάσκει επίσης ότι η φαντασία είναι ψέμα και ότι δεν υπάρχει καμία σχέση στην σκέψη με τον οργανισμό και το αντίστροφο.
Στην καταπολέμηση τον ασθενειών η Ν.Ψ.Α μας διδάσκει ότι με την περισυλλογή την συγκέντρωση των σκέψεων, την αυτοσυγκέντρωση, και με την δύναμη της σκέψεως, μπορεί να αυξηθεί το (νευρολογικό ερέθισμα) στα διάφορα όργανα, και να έτσι να μπορέσει ο οργανισμός να νικήσει την δυσλειτουργία που έχει.