Ένα ακόμα θετικό επακόλουθο του μητρικού θηλασμού είναι ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με μητρικό γάλα ανταποκρίνονται καλύτερα σε στρεσογόνες συνθήκες σε σχέση με τα άλλα, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Σουηδία.

Σε δείγμα 8958 παιδιών, φάνηκε ότι το μητρικό γάλα ωφέλησε τα παιδιά εφοδιάζοντας τα με καλύτερους μηχανισμούς αντιμετώπισης γεγονότων, όπως το διαζύγιο των γονέων. 

Οι ερευνητές έδωσαν ερωτηματολόγια σε δασκάλους   και γονείς και τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν σε κλίμακα ως το 50 το στρες των παιδιών. Οι γονείς έδωσαν στοιχεία για δυσάρεστα γεγονότα, όπως το διαζύγιο, τα οποία συνέβησαν όταν τα παιδιά βρίσκονταν στην ηλικία των 5 έως 10 ετών.

Ελήφθησαν υπόψη αρκετοί άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το στρες των παιδιών, όπως το κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο των γονιών, η κατάθλιψη της μητέρας και το κάπνισμα. Ωστόσο παρά τους παράγοντες αυτούς, τα παιδιά που ανατράφηκαν με μητρικό γάλα εμφάνισαν καλύτερη προσαρμογή στις δύσκολες περιστάσεις.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η στενή σωματική επαφή μητέρας και νεογνού κατά τη διάρκεια του θηλασμού πιθανόν να παίζει σημαντικό ρόλο και να εξηγεί το αποτέλεσμα της έρευνας σχετικά με την καλύτερη προσαρμογή στις  στρεσογόνες συνθήκες. 

Έρευνες σε ζώα έδειξαν ότι ο θηλασμός βοηθά στην ανάπτυξη ‘μονοπατιών’ στον εγκέφαλο τα οποία είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων αργότερα. 

Το αν η καλύτερη αντιμετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων στη ζωή οφείλεται στην ίδια την πράξη του θηλασμού με την αίσθηση ασφάλειας που δίνει ή σε ουσίες που περιέχονται στο γάλα, θα φανεί με περαιτέρω έρευνα. 

Ο θηλασμός συνδέεται με ευεργετικές ιδιότητες για τη μητέρα αλλά και το παιδί. Έρευνες έδειξαν ότι προστατεύει τα παιδιά από το άσθμα, την εμφάνιση εκζέματος και την παχυσαρκία σε μεγαλύτερη ηλικία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μια μητέρα θα πρέπει να θηλάζει τουλάχιστον για τους πρώτους έξη μήνες.

Πηγές: Archives of Disease in Childhood