Λέξεις κλειδιά: Μηνίσκος, σύνδεσμοι γόνατος

Ορισμός:
Σε κάθε γόνατο υπάρχουν δυο ημισεληνοειδή ινοχόνδρινα τμήματα, ο έσω και ο έξω μηνίσκος. Χρησιμεύουν στην αύξηση της σταθερότητας του γόνατος, στην απορρόφηση των κραδασμών και στη βελτίωση της σχέσης επαφής μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων. Κάκωση ενός από τους μηνίσκους μπορεί να γίνει από βίαιη στροφική κίνηση ή να δημιουργηθεί προοδευτικά από επανειλημμένες μικροκακώσεις.

Κλινική εικόνα
Τα συμπτώματα είναι πόνος ή απλή ευαισθησία κατά την πίεση στην έσω ή έξω αρθρική σχισμή ανάλογα με το μηνίσκο που έπαθε ρήξη. Όταν η ρήξη είναι επιμήκης με αναδίπλωση (δίκην λαβής κάδου) τότε μπορεί να προκληθεί εμπλοκή της άρθρωσης του γόνατος σε κάμψη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πλήρης έκταση του γόνατος. Άλλα συμπτώματα είναι η διόγκωση του γόνατος, το αίσθημα βάρους στο γόνατο και η αστάθεια.

Διάγνωση
Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό της κάκωσης, στην κλινική εικόνα, σε ειδικές κλινικές δοκιμασίες, στη μαγνητική τομογραφία και στην αρθροσκόπηση. Η αρθροσκόπηση είναι μια επέμβαση κατά την οποία επισκοπείται το γόνατο με ένα ειδικό όργανο, το αρθροσκόπιο και εξετάζεται η κατάσταση των μηνίσκων, των χιαστών συνδέσμων του γόνατος, η κατάσταση του αρθρικού χόνδρου και του υμένα της άρθρωσης.

Θεραπεία
Σε αμφίβολες περιπτώσεις με ελαφρά και ανεκτά ενοχλήματα η αντιμετώπιση είναι συντηρητική, δηλαδή συνιστούμε επίδεση με ελαστικό επίδεσμο, ανάπαυση, χορηγούμε παυσίπονα και ενθαρρύνουμε ασκήσεις τετρακέφαλου. Σε περιπτώσεις όμως που υπάρχει σαφής διάγνωση με σαφή και έντονα ενοχλήματα και κυρίως σε περίπτωση εμπλοκής της άρθρωσης επιβάλλεται η χειρουργική θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες επεμβάσεις για ρήξη μηνίσκων γίνονται αρθροσκοπικά, όπου είτε αφαιρείται τμήμα του μηνίσκου είτε γίνεται συρραφή της ρήξης αυτού.