Δεν είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί καθένα από τα παρακάτω σημάδια σε κάθε δυσλεκτικό παιδί. Όμως πάντοτε παρουσιάζεται ένα σύνολο συμπτωμάτων κατάλληλο ώστε να γίνει πλήρης διάγνωση.

 • Δυσκολία στο να δένει τη ζώνη, τα κορδόνια, τη γραβάτα του, κλπ.
 • Δυσκολία στο να κατανοεί προθέσεις οι οποίες σχετίζονται με κατεύθυνση, π.χ. μέσα-έξω, πριν-μετά, μπροστά-πίσω.
 • Δυσκολία στο να εκτελεί περισσότερες από μία οδηγίες τη φορά.
 • Πιθανό ιστορικό αργής, καθυστερημένης γλωσσικής ανάπτυξης.
 • Δυσκολία στο να βρίσκει την ονομασία για κάποιο αντικείμενο.
 • Μπέρδεμα αριστερής με δεξιά πλευρά του σώματος.
 • Έλλειψη προτίμησης αριστερού – δεξιού χεριού.
 • Φτωχός γραφικός χαρακτήρας με πολλές αντιστροφές γραμμάτων και κακοσχηματισμένα γράμματα.
 • Δυσκολία στο να θυμάται οτιδήποτε σχετικό με σειρά ακολουθιών, π.χ. τις μέρες της εβδομάδας και αλφάβητο.
 • Δυσκολία στο να θυμάται τι μέρα είναι, ή τα γενέθλια του, ή να μαθαίνει να λέει την ώρα.
 • Υπερβολική κούραση σε σχέση με το χρόνο συγκέντρωσης και την προσπάθεια που κατέβαλε.
 • Διστακτική και κοπιαστική αναγνωστική ικανότητα όταν διαβάζει δυνατά, παραλείποντας λέξεις συχνά ή προσθέτοντας έξτρα λέξεις ή αποτυγχάνοντας ν΄αναγνωρίσει ‘οικείες’ γνωστές λέξεις.
 • Παραλείψεις σειράς ή σειρών όταν διαβάζει ή διαβάζει την ίδια σειρά δύο φορές. Χάνει το σημείο που διαβάζει.
 • Μπερδεύει λέξεις που μοιάζουν οπτικά, π.χ. σώμα-μασώ, σάκα-κάσα, φάβα-βάφω.
 • Δυσκολία στο να χωρίζει σε συλλαβές μεγάλες λέξεις όπως και στο να βάζει πάλι τις συλλαβές στη σωστή σειρά τους. Συχνές παραλείψεις συλλαβών.
 • Έλλειψη, δυσκολία ή αδιαφορία χρήσης σημείων στίξης.
 • Συχνοί αναγραμματισμοί, πχ. τρένο σαν τέρνο, στρώμα σαν τσρώμα.
 • Δυσκολία στο να επιλέγουν και να κατανοούν τα πιο σημαντικά σημεία ενός κειμένου.
 • Ανικανότητα στο να βάζουν γράμματα μαζί σε συνδυασμούς συμφώνων ή φωνηέντων.
 • Δυσκολία στο να μάθουν την προπαίδεια.
 • Χαμηλή επίδοση στα γραπτά τους σε σχέση με την προφορική τους ικανότητα.
 • Διαρκές μπέρδεμα με γράμματα που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά, π.χ. β-θ, φ-β, β-δ, σ-ζ, μ-ν.
 • Λανθασμένη επιλογή γραμμάτων κατά τη διάρκεια φτωχής ακουστικής διάκρισης ιδιαίτερα μεταξύ φωνηέντων ε,α,ι,η, αλλά και συμφώνων π-μπ, τ-ντ.
 • Χρήση χωρίς διάκριση κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων.
 • Μπέρδεμα μεταξύ παρόμοιων ακουστικά λέξεων, π.χ. εμείς-εμάς, θέμα-δέμα. Γράμματα, συλλαβές και λέξεις παραλείπονται, τοποθετούνται σε λάθος σειρά ή μετατοπίζονται και αντιστρέφονται.
 • Μια λέξη μπορεί να είναι γραμμένη με πολλούς τρόπους ορθογραφίας μέσα στο ίδιο κείμενο.
 • Τα γράμματά τους είναι πολύ άσχημα τοποθετημένα στη σελίδα και με δυσκολία μένουν κοντά στο περιθώριο.
 • Χάνουν το νόημα αυτού που γράφουν.