Επιστήμονες του John A. Moran Eye Center στο University of Utah ανακάλυψαν νεο είδος νευρικού κυττάρου στον αμφιβληστροειδή.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences και αναφέρει ότι εντοπίστηκε προηγουμένως άγνωστο είδος νευρικού κυττάρου στον αμφιβληστροειδή θηλαστικών.

Η ανακάλυψη είναι σημαντική για τον τομέα, καθώς επιστήμονες εργάζονται με στόχο την καλύτερη κατανόηση του ΚΝΣ εντοπίζοντας όλες τις κατηγορίες νευρώνων και των συνδέσεων τους. Το κύτταρο ονομάστηκε campana λόγω του σχήματός του και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να παίζει ρόλο στην πρόκληση προσωρινής’’ ανάμνησης’’ πρόσφατης διέγερσης.

Με βάση τη μορφολογία, τη φυσιολογία και τις γενετικές τους ιδιότητες, αυτά τα κύτταρα δεν ταίριαζαν με τις 5 κατηγορίες νεύρων του αμφιβληστροειδή που εντοπίστηκαν πριν 100 χρόνια και οι ερευνητές προτείνουν ότι θα μπορούσαν να ανήκουν σε νέα κατηγορία μόνα τους.

Πηγές:
Proceedings of the National Academy of Sciences