Αυξημένη ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, λόγω του κύματος προσφύγων από την Ουκρανία, ζητεί από τις εθνικές υγειονομικές αρχές το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Σε επιχειρησιακό έγγραφο, που εξέδωσαν σήμερα, οι υπεύθυνοι του Οργανισμού επισημαίνουν πως ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων εγκαταλείπουν τη χώρα και εισέρχονται στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Σλοβακία και στη Μολδαβία.

Εστιάζουν στις ευπάθειες μολυσματικών ασθενειών όσων φεύγουν από την Ουκρανία και στις σχετικές απαιτήσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Όπως αναφέρουν, οι αρχές Δημόσιας Υγείας θα πρέπει να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση όσων παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης πρόσβασης στις υπηρεσίες και της συνέχειας των προγραμμάτων εμβολιασμού και να έχουν επίγνωση της ευπάθειας των εκτοπισθέντων σε μολυσματικές ασθένειες.

"Οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνονται, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν ανάλογα τους διαγνωστικούς αλγόριθμους και τους αλγόριθμους αναφοράς. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε όσους εγκαταλείπουν την Ουκρανία, όπως και η διάγνωση και θεραπεία χρόνιων ασθενειών και η ψυχική και ψυχοκοινωνική υγεία", σημειώνεται στο έγγραφο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπεύθυνοι του ECDC ζητούν διασφάλιση της συνέχειας των τακτικών εμβολιασμών και αντιμετώπιση των κενών στο ιστορικό εμβολιασμού. Ζητούν διασφάλιση - κατά προτεραιότητα - της εμβολιαστικής κάλυψης κατά της πολιομυελίτιδας, της ιλαράς και της COVID-19.

Τονίζουν πως τα συστήματα επιτήρησης θα πρέπει να φροντίσουν για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών Υγείας που φροντίζουν πρόσφυγες, ώστε να διασφαλιστεί πως εντοπίζονται ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό και άλλες μεταδοτικές ασθένειες.

Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει επιτήρηση σε όσους φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής.

Τραύματα

Σε άτομα που παρουσιάζουν τραύματα, οι υγειονομικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τους τραυματισμούς μπορεί συχνά να περιλαμβάνουν λοίμωξη που οφείλεται σε πολυανθεκτικούς οργανισμούς.

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες θα πρέπει, επομένως, να είναι κατάλληλες για τον εντοπισμό και τη διαχείριση τέτοιων οργανισμών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ECDC, οι δραστηριότητες επικοινωνίας κινδύνου για την υγεία θα πρέπει να ακολουθούν τις τυπικές αρχές της συνέπειας και της σαφήνειας και να προσπαθούν να αναγνωρίσουν και να ξεκαθαρίσουν τυχόν αβεβαιότητες που μπορεί να υπάρχουν.

Δημ.Κ.