Το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης των Ατυχημάτων σε Παιδιά και Νέους (ΚΕΠΠΑ), ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1991, ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ΚΕΠΠΑ λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

www.watersafety.gr