Κάνιγγος 23, Αθήνα 10677

τηλ.: 210-3811612, 210-3811604
γραμμή SOS: 210-3303678
Fax: 210-3840317
email: [email protected]

http://www.gerontology.gr