Διεύθυνση : Ραβινέ 23, 11521 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 0107223126 Fax: 0107245959
Website: http://www.huanet.gr/
e-mail: [email protected]

Ώρες Λειτουργίας Γραφείων Ε.Ο.Ε. : 17:00 - 20:00 καθημερινά